Inicijativa Mladih Roma – MIR, održala treći sastanak