Uključivanje romske djece u osnovnu školu

Krenimo zajedno: uključivanje romske djece u osnovnu školu

U Hrvatskoj 20 puta više Roma nema završenu osnovnu školu nego što je to slučaj s većinskim stanovništvom. To uvelike umanjuje njihove životne šanse i zatvara krug siromaštva.

Cilj je programa „Krenimo zajedno“ uspješnije uključivanje romske djece u osnovnoškolsko obrazovanje, što je preduvjet njihova kasnijeg ravnopravnog sudjelovanja u društvu. Program u Sisku i Slavonskome Brodu, uz podršku UNICEF-a, provodi POU „Korak po korak“, a okuplja stručnjake, školu i zajednicu u zajedničkom cilju ostvarivanja prava djece romske nacionalnosti na osnovno obrazovanje.

Program se sastoji od edukacije nastavnika i radionica za roditelje u cilju uspostavljanja suradnje za uspješno uključivanje romske djece u školu i društvo, smanjivanja predrasuda i stereotipa o Romima, stvaranja međusobnog povjerenja i podizanja očekivanja prema postignućima djece koja dolaze iz socijalno ugroženih obitelji.

U provođenje programa uključeni su i pripadnici romske zajednice, lokalnih vlasti, nevladinih organizacija, kao i pružatelji usluga iz područja obrazovanja, zdravlja i socijalne skrbi.

Glumica Mirna Medaković svojim je glasom oživjela e-slikovnice kojima se koriste djeca predškolske dobi i roditelji u sklopu programa “Krenimo zajedno” u Slavonskom Brodu i Sisku. E-slikovnice sa zvučnim zapisom važan su medij za učenje hrvatskog jezika i pomoć u svladavanju čitanja, osobito za romsku djecu, koja će se njima, sa svojim roditeljima, koriste na tabletima i računalima u sklopu radionica.

Izvor: UNICEF

2