BIH: “Romima na Kosovu nije potrebna strategija, več posao”

Sandra Cvetković / Radio Kosovo 2

Gračanica/BIH – Zamjenik predsjednika Gračanice Sebastian Šerifović ocjenjuje da su zapošljavanje Roma i obrazovanje usko povezani, jer “kada ima osnovne uvjete za život, svaki roditelj školuje svoje dijete”.

Općinu Gračanica čini većinski srpsko stanovništvo, međutim ima i Albanaca, Roma, Goranaca i Bošnjaka. Zamjenik predsjednika općine Gračanica za pitanja zajednica Sebastian Šerifović u izjavi za Radio Kosovo 2, program na srpskom jeziku, kaže da je položaj manjinskih zajednica u Gračanici na zavidnoj razini i napominje da ne postoje međuetnički problemi. On, također, ističe da su u rad općine uključene sve zajednice koje žive na teritoriju ove općine.

Sebastian Šerifović, inače pripadnik romske zajednice, napominje da je lokalno rukovodstvo u Gračanici postiglo veliki napredak kada je u pitanju zapošaljavanje Roma, imajući u vidu da su pripadnici ove zajednice najsiromašniji na Kosovu. Šerifović ocjenjuje da su zapošljavanje Roma i obrazovanje usko povezani, jer “kada ima osnovne uvjete za život, svaki roditelj školuje svoje dijete”.

“Ja sam ponosan na to što smo mi zaposlili vise od 20 obitelji … kada netko ima posao onda će taj neko moći šalje svoje dijete u školu, razmišljaće o obrazovanju mnogo ozbiljnije, vodit će više računa o higijeni”, kaže Šerifović.

Šerifović podsjeća da je on jednini pripadnik romske zajednice na Kosovu, koji obavlja funkciju zamjenika gradonačelnika za zajednice i ističe da je općina Gračanica, prva uvela romski jezik kao službeni. On dodaje da lokalno rukovodstvo iz Gračanice radi i na stavarnju uvjeta da mladi Romi usavrše svoj materinji, romski jezi. U cilju toga, angažiran je romski književnik Bajram Haliti, koj će držati tečaj romskog jezika.

“15 srednjoškolaca će pohađati taj tečaj romskog jezika, mentor će im biti jedan veliki aktivista i jedan od najboljih romskih književnika na ovim prostorima Bajram Haliti. Dvoje najuspješnijih će dobiti posao u općini Gračanica kao službeni prevoditelji, dok će ostali biti službeni prevoditelji na teritoriju Kosova. Moći će naći posao negdje, bez obizra da li je to neka međunarodna organizacija ili neka naša institucija. Ovakav projekt se po prvi put realizira na Kosovu “, kaže Šerifović.

On smatra da strategija za integraciju Roma, koju sastavlja Vlada Kosova, ne treba postojati, te da Romi trebaju biti ravnopravni sa svim ostalim zajednicama na Kosovu. On ocjenjuje i da upravo ta strategija doprinosi stvaranju stereotipa o ovoj zajednici.

“Sad treba da se pravi nova strategija. Opet će imati proračun od 20 milijuna eura, a ne znamo gdje će te pare otići. Napravit će dogovor s nekim organizacijama realizirati projekte koji traju četri godine i što s običnim garđanima … šta će nam onda strategija. Ja sam se zalagao, čak, da u općina Gračanica nema poseban proračun za Rome. Zašto bi tako nešto postajalo? Romi trebaju biti ravnopravni sa svima ostalima, da imaju pravo da apliciraju za posao, za projekte, da traže pomoć, ali ne odmah da ih etiketiramo, evo za Rome, naprimjer, proračun 50 000 eura i to je to. Nećemo tako. Općina Gračanica ima jedan proračun za građane. Romi su građani, zašto bih ja sada pravio neku strategiju da ih integrirati, ne, oni su integrirani u društvo. Njima je samo potreban posao, jer nakon toga će im se podići svijest o obrazovanju “, ocjenjuje zamjenik gradonačelnika Gračanice.

Prema Šerifovićevom riječima, jedan od razloga zašto strategija za integraciju Roma nije uspješna, jeste i zato što je ne sastavljaju Romi koji, kako kaže, najbolje znaju što im je potrebno.

“Očito, mnogi ne gledaju na Rome kao na partnere već ih uzimaju kao statistiku. Romi nisu statistike, dosta se više tako gledalo na Rome. Oni kažu Romi ne mogu pišu strategiju, lažu, zašto Romi ne mogu pišu strategiju? Zašto da vlada Kosova piše strategiju, a ne mi? Ja znam Rome koji studiraju ovdje u Prištini, zašto ih nitko ne konzultira, zašto da se mi ne sastanemo i mi da pišemo tu strategiju, na kraju neka uzmu lektora da sve to uredi jer im je lektor potreban i za ovu strategiju koju oni rade ” , smatra Šerifović.

Izvor: RTK Live

2