Crna Gora: Integracija Roma- pitanje od visoke važnosti u agendi svake politike

Vlada je posvećena kreiranju i provedbi politika za brže i potpuno socijalno uključivanje i poboljšanje ekonomskog položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori, istaknuo je ministar za ljudska i manjinska prava, Suad Numanović otvarajući treći seminar o pitanjima Roma koji se održava danas u Podgorici.

Podgorica/Crna Gora – Seminar na temu “Od riječi do djela – ka integraciji Roma”, u organizaciji Delegacije Europske unije u Crnoj Gori au suradnji s Generalnim direktoratom EK za politiku susjedstva i pregovore o proširenju, otvorila je i koordinatorica za politiku integriranja Roma u Generalnom direktoratu EK za susjedsku politiku i pregovore o proširenju, Marta Garcia Fidalgo.

Važnost integracije Roma i Egipćana istaknut je iu Izvješću Europske komisije o Crnoj Gori iz prošle godine, koji je prepoznao inkluziju Roma i Egipćana kao jedno od ključnih pitanja i temeljnih prava u zemljama kandidatima.

Otuda, kažu iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava, i važnost ovog seminara kao nastavka seminara iz 2014. da bi se obratila pažnja na pitanje integriranja Roma i Egipćana u Crnoj Gori, kao i na izazove koji predstoje, posebno u pet ključnih područja: obrazovanju , zapošljavanju, zdravstvu, stanovanju iu području anti-diskriminacije.

Numanović je istakao da politike Vlade Crne Gore u ovom području, sadrže mjere i aktivnosti koje kroz, multidisciplinarni pristup svih nadležnih institucija, imaju za cilj pružiti pomoć prije svega pojedincu, njegovoj obitelji, jer takvim pristupom ubrzavamo procese integracije romske i egipćanske zajednice u cjelini .

On je nazočne upoznao s činjenicom da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava aktivno sudjeluje iu realizaciji projekata, koji se ostvaruju kroz međunarodnu potporu.

Generalni direktor za unapređenje i zaštitu prava i sloboda manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica Leon Gjokaj, predstavio je Strategiju za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020., S pratećim akcijskim planom za njenu provedbu, kao i aktivnosti koje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava provodi u cilju unapređenja položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori.

Pet radnih skupina na popodnevnoj sesiji, diskutiralo je o pravcima unapređenja pet ključnih područja za naredni period.

Sudionici seminara o pitanjima Roma u Crnoj Gori su, između ostalih: predstavnici državnih i lokalnih organa, veleposlanici država članica EU, međunarodne organizacije, NVO i predstavnici romske i egipćanske stanovništva u Crnoj Gori.

Na seminaru je konstatiran napredak u svim integracijskim područjima, uz obvezu relevantnih aktera na svim razinama, da se nastavi s aktivnim radom na procesu uključivanja romske i egipćanske zajednice u naše društvo.

Još jednom je naglašena važnost kontinuirane suradnje državnih institucija, lokalnih vlasti, civilnog sektora i međunarodnih institucija i organizacija u cilju postizanja pune integracije romske i egipćanske stanovništva.

Konstatirano je da predstoji još dosta rada u ovom području, ali da događaji poput ovog, svakako doprinose u značajnoj mjeri definiranju smjernica za vođenje svih dalje politike i zaštite i unapređenja ljudskih prava.

Izvor: cdm.me

0