Oformirana romska omladinska mreža Srbije

Srbija – Mladi Romi su uglavnom nezadovoljni položajem u društvu i kao rezultat toga oformirali su romsku mrežu mladih Srbije. Jedan od članova UO ove organizacije kaže da će se mladi Romi zalagati kroz svoj rad za bolji položaj putem aktivizma i volonterizma.

Izvor: Romaworld.rs

0