Bugarska Vlada odobrila plan za integraciju Roma 2015-2020

Foto: Focus Information Agency

Sofija – Bugarska Vlada odobrila je Nacionalni akcijski plan za integraciju Roma 2015-2020, javila je pres služba kabineta.

Organiziranjem inforativne kampanje i privlačenje mladih iz romske zajednice sa srednjom i visokom stručnom spremom, kao i volontere za rad s djecom koji su u riziku od napuštanja škole, ili koji su već napustili školu, kao i uključivanje roditelja romske djece u procesu prevazilaženja negativnih javnih manifestacija -su samo neke od mjera koje je Bugarska Vlada odobrila.

Izvor: Focus Information Agency

0