Poziv za prijavu na natječaj DEAR programa

Europska komisija je raspisala Poziv za prijavu na natječaj DEAR programa (Development Education & Awareness Raising) koji je namijenjen organizacijama civilnog društva te jedinicama lokalne samouprave.

Pozivom za iskaz interesa za DEAR program želi se postići podizanje svijesti javnosti o Globalnom programu o razvoju, post-2015. agendi te Globalnim cijevima održivog razvoja.

Ovaj poziv sadrži četiri skupine poziva:

  • Projekti globalnog učenja, edukacije, zagovaranja i kampanje na čelu s organizacijama civilnog društva iz SVIH država članica Europske unije.
  • Projekti globalnog učenja, edukacije, zagovaranja i kampanje na čelu s organizacijama civilnog društva iz 13 država članica Europske Unije.
  • Financijska pomoć trećim stranama- na čelu s organizacijama civilnog društva iz SVIH država članica Europske Unije
  • Projekti globalnog učenja, edukacije, zagovaranja i kampanje na čelu s jedinicama lokalne samouprave ili njihovim udrugama iz država članica Europske unije.

Cjelokupni budžet iznosi 92,950 000 EUR, a doprinos EU po dodijeljenoj potpori iznosi 90%.

Rok za prijavu je 1. lipnja 2016.Cjelokupna prijavna dokumentacija dostupna je ovdje.

Izvor: Odraz

Program Šalter

0