Riješeno pitanje prava na ogrjev

Riješeno pitanje prava na ogrjev

Vijeće Romske Nacionalne Manjine grada Slavonskoga Broda na čelu sa predsjednikom Robertom Radićem, koji je ujedno i predsjednik Udruženja Roma “Ludari” Rumununjskog Porijekla, je uspjelo riještiti pitanje prava na ogrjev.  Centar za Socijalnu skrb iz Slavonskoga Broda, je poslo popis korisnika zajamčene minimalne naknade gradu Slavonskome Brodu, te će svi korisnici morati dostaviti IBAN tekučeg raćuna. Kada budu predali IBAN tekučeg raćuna, a u skladu sa rješavanjem pojedninačnih zahtjeva će se dodjelivati novčana sredstva za nabavku ogrjeva.

Ostali mještani koji nemaju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu se moraju samostalno informirati kako da ostvare pravo na ogrjev.

Izvor:

http://www.udruzenjeroma-ludari.com

1