Edukacijom prema ljudskim pravima

Autor: Čedo Todorović
Foto: Valpovština.info

BELIŠĆE/JAGODNJAK – Osnovna škola Jagodnjak započela je Novu 2016. s novim projektom „Obrazovanjem k ljudskim pravima“ u kojem sudjeluje kao partnerska organizacija Romskom srcu, Osnovnoj školi Darda i Udruzi Romkinja Kašmir iz Belišća.

Opći cilj projekta je osnažiti lokalne zajednice za provedbu EU standarda iz područja ljudskih prava u integraciji romske djece u odgojno – obrazovni sustav u Republici Hrvatskoj. Specifični ciljevi projekta su promicanje jednakih mogućnosti u pristupu obrazovanju za djecu predškolske i školske dobi, razvijati suradnju između udruga, školskih ustanova i roditelja u integraciji romske djece u obrazovni sustav.

Ovaj projekt će pružiti podršku u organizaciji kroz niz aktivnosti, kao što su predškolske aktivnosti, pomoć u nastavi, obrazovne aktivnosti za roditelje i djecu iz područja ljudskih prava, te će ojačati kapacitete škola i same romske zajednice za rad s romskom populacijom.

-Naši projekti su integracijske naravi što znači da želimo raditi sa svom djecom, s Romima i Neromima, kaže nam Silvija Mitrović, suradnica na projektu. Trenutno radimo s dvadesetoro djece, od kojih troje-četvoro nisu Romi. Osim pomoći u nastavi radimo s njima kreativne i tematske radionice. Ovim projektom uključit ćemo i roditelje kako bi naglasili važnost obrazovanja. U unajmljenom smo prostoru i s djecom radimo 2-3 puta tjedno, u popodnevnim satima, zaključila je Silvija Mitrović, kojoj u radu s djecom na provođenju ovog projekta pomažu volonteri.

Predviđeno trajanje projekta je 18 mjeseci, a ciljna skupina na koju je usmjeren su romska djeca, predškolske i školske dobi, s područja općine Darda, Jagodnjak i grada Belišća. Također, projekt je namijenjen i njihovim roditeljima, nastavnicima, učiteljima i osobama koje rade s romskom populacijom.

Projekt „Obrazovanjem k ljudskim pravima“ (Education to Human Rights) financiran je uz potporu Europske unije iz programa IPA te sufinanciran uz potporu Ureda za udruge Vlade RH. Ukupna vrijednost projekta je 171.946,09 eura (približno 1,309.369,45 kuna), od čega EU sufinancira sa 149.730,66 eura (približno 1,140.198,96 kuna).

0