Novi Kratki Izvještaj: Kako eliminirati segregaciju u školama

Prijevod i autor: Čedo Todorović

Europa je segregirala Romsku djecu u obrazovanju već više od pola stolječa.

Posljednjih 20 godina, tema školske segregacije Roma, je dosad uglavnom bila nepriznata i nezamijećena, ali je zadnjih godina stekla značajnu pažnju. Ipak, stvarna desegregacija škole teško dolazi u većini zemalja srednje i istočne Europe. Da bi pomakli školsku desegregaciju iz područja prava i politike u stvarnom svijetu praksi, potrebna je neposredna i kontinuirana akcija.

Kratko priopčenje Segregacija romske djece u obrazovanju – uspjesi i izazovi (Kratko priopčenje je na engleskom jeziku) koje je pokrenuto 3. prosinca 2015 godine upravo se bavi tim ograničenjima. Kratko priopčenje se bavistanjom školske segregacije Roma, početni uspjesi u borbi protiv segregacije Roma, te na preoostalim izazovima u borbi protiv segregacije Roma. Također predstavlja već unaprijed konkretne preporuke za kreatore politika na lokalnoj i nacionalnoj razini, civilnog društva, međuvladinih institucija, stranih vlada, donatora i ključnih dionika na ono što se trebalo učiniti na rješavanju segregacije romske djecu u školama diljem Europe.

Napisano od strane znanstvenika u području obrazovanja, ljudskih prava i zakona, kratko priopčenje naglašava da je velik dio napretka po tom pitanju do sada se dogodio na međunarodnoj razini. Autori kratkog priopčenja potiču sljedeću fazu ovog rada, na fokusiranje opipljivih državnih obveza i osnovnih napora ciljano na odgajatelje, općine i druge osnivače škola, a obje Romske ne-romske zajednice.

“Lokalne vlasti trebaju usvojiti i implementirati planove desegregacije za svoje škole. Privatni i javni donatori trebaju pokrenuti mehanizme odgovornosti kako bi bili sigurni da ne financiraju ovjekovječenje segregacije. Dugoročno financiranje iz EU treba usmjeriti na desegregaciju škola u obje zemlje kandidatkinje i država članica “, rekao je dr Marius Taba, jedan od autora kratkog priopčenja i dobro poznati znanstvenik i romski zastupnik.

Autori također pozivaju strana veleposlanstva u zemljama gdje postoje najveće romske populacije, da izdaju koordinirano, zajedničko priopćenje da potaknu škole na desegregaciju. Nadalje, kratko priopčenje preporučuje da Europski parlament odredi Europsku godinu za desegregaciju u školama, da educira javnost o nediskriminaciji u pristupu obrazovanja. Krajnji cilj je promicanje inkluzivnog obrazovanja, tako da sva djeca imaju jednak pristup, ne samo do početka usluge ranog djetinjstva i osnovnog obrazovanja, već i srednje i visoko obrazovanje.

Za više informacija, molim vas kontaktirajte:

Gwendolyn Albert, aktivist i istražitelj na području ljudskih prava, gwendolyn.albert@gmail.com, +1-619-734-1800
Margareta Matache, Romski aktivist i Instruktor, Harvard FXB, mmatache@hsph.harvard.edu, +1-617-432-7536
Marius Taba, službenik za praćenje i osjenjivanje, Roma Education Fund, mtaba@romaeducationfund.org, +36 309 319 407
Adriána Zimová, odvjetnik za ljudska prava, adriana.zimova@post.harvard.edu, +1-202-549-6267

Izvornu objavu možete pronači ovdje.

0