Položaj Roma u Srbiji daleko od zadovoljavajućeg

Autor: Čedo Todorović
Foto: beta

Beograd – Kako prenosi  srpski list beta povjerenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Jovanović, je izjavila da položaj romske nacionalne manjine u Srbiji nije ni blizu zadovoljavajućeg, te da populacija još uvijek ima velike probleme u području zapošljavanja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i stanovanja. Ocijenila je da postoje pomaci ali je još potrebno donijeti čitav niz mjera kako bi došlo do večih promjena.

Kako je navela, istraživanja iz godine u godinu pokazuju kako su građani uočili da je romska nacionalna  manjina diskriminirana, ali ih istodobno ne žele za ćlanove porodice, susjede, prijatelje ili učitelje. Najviše pritužba o diskriminaciji i o položaju Roma stiže iz redova romske nacionalne manjine.

Zajednički zaključak predstavnika romske manjine i Vlade Republike Srbije je da strateški dokumenti predstavljaju smjernice, ali sami po sebi nisu dovoljni te zahtijevaju primjenu stih dokumentata.

Izrada strategije koja se bavi unapređenjem položaja Roma je pri kraju, a državni tajnik u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ivan Bošnjak podsjetio je da Srbija ima više od 100 strategija u raznim područjima i ukazao da je potrebno raditi na njihovom kvalitetu, a ne kvantitetu.

Predsjednik Lige Roma Osman Balić istakao je da Rome treba uključiti u rad lokalnih samouprava i tako im omogućiti da budu ravnopravan dio društva i da se razvijaju.

“To je stav političke elite ne primaj Rome, jer im tako onemogućavaš razvoj”, kazao je Balić i dodao da u lokalnim samoupravama vlada “anticiganizam”.

Skup u beogradskom Medija centru organizirao je Centar za unapređenje pravnih studija.

0