Poziv Ministarstva socijalne politike i mladih

Poziv za prijavu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj (2016. – 2018.).

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge da se u skladu s ovim Pozivom prijave za financijsku potporu programima rada savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji.

Opći cilj Poziva: osigurati financijsku potporu za rad skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji organizacija civilnog društva.

Posebni ciljevi Natječaja:
a) pružanje pomoći ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji,
b) osigurati teritorijalnu rasprostranjenost skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji
c) podizanje znanja i svijesti o pravima žena

Udruge u skladu s ovim Pozivom mogu prijaviti programe za: Priroritetno područje 1. Usluga savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji.

Aktivnosti:
1. Savjetovališta,
2. Smještaj žrtava

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 2.100.000,00 kuna.

Rok za dostavu prijava je 11. siječnja 2016. godine“.

Natječajna dokumentacija:
POZIV skloništa_savjetovališta 2016.
Odluka o raspisivanju i provedbi javnog Poziva
NATJEČAJ 2016_SKLONIŠTA DOKUMENTACIJA

Izvor: Ministarstvo socijalne politike i mladih i Program Šalter

🔥0