Nemaju svi besplatnu užinu u školama

Autor: Čedo Todorović

Foto: Ilustracija

Predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine općine Kotoriba, Nenad Oršoš, nam je poslao dopis o problemima roma sa kojima se oni suočavaju. Romi se suočavaju sa problemima oko legalizacije zemljišta.  Kako navodi, 30-ak obitelji roma u Kotoribi, žive jednim dijelom u starim i derutnim kučama koje su oni kupili, a drugi dio roma oko 42 obitelji žive odvojeno u jednom naselju, te imaju problema sa legalizaciijom zemljišta i legalizacijom objekata. Romi su 1982 godine bili preseljeni na jednu česticu koju im je dodijelila općina Kotoriba, te im je bilo obečano da će im se izgraditi kuče, ali nažalost sve je stalo na 5-oj kući. Od tada pa sve do današnjeg vremena, romi su sami sebi izgradili kuće na toj čestici. Čestica je opčinska, te su na vrijeme predali i zahtjeve za legalizaciju objekata. Romi se boje budučnosti jer ne znaju šta će se dogoditi sa njihovim domovima.

Osim problema sa legalizacijom zemljišta i legalizacijom objekata, romi, a i svi korisnici zajamčene minimalne naknade (romi i ne-romi) se suočavaju sa problemom plačanja školske užine. Sami plačaju užinu za svoju djecu, mjesečno po 80 kuna po učeniku, jer ne žele da im djeca budu gladna u školi.  U razgovoru sa opčinom Kotoriba, dobili smo povratnu informaciju, da općina ne finacira besplatnu užinu, jer nemaju predviđenih sredstava u proračunu. U razgovoru sa O.Š “Jože Horvata”, korisnicima zajamčene minimalne naknade se odbija dio za plačanje kuhinje u skladu sa člankom 34, zakonom o socijalnoj skrbi.

Poslali smo upit na Ministarstvo socijalne politike i mladih, kako da svi korisnici zajamčene minimalne naknade ostvare pravo a besplatnu užinu. Zajamčena minimalna naknada, uz podmirenje životnih potreba, kupovine hrane i odjeće, te kupovine školskog pribora, nije dostatna za život te roditelji i korisnici zajamčene minimalne naknade jedva preživljavaju iz mjeseca u mjesec, te napominjem da se radi o romima i ne-romima koji u ovo teško vrijeme jedva pronalaze posao, te teško preživljavaju.

Čekamo na povratnu informaciju  od Ministarstva socijalne politike i mladih, te čemo je i naknadno objaviti.

1