Nenad Kalanjoš, mlada romska budučnost

Nenad Kalanjoš
Nenad Kalanjoš

Autor: Čedo Todorović

Foto: Nenad Kalanjoš

Razgovarali smo sa Nenadom Kalanjoš koji pohađa Medicinsku Školu. Upitali smo ga:

Možete se predstaviti za romski portal.
-Moje je ime Nenad Kalanjoš, dolazim iz Romskog naselja Strmec Podravski. Imam 18 godina.

U koju školu idete i šta planirate nakon školovanja.
Polazim srednju Medicinsku školu Varaždin. Cilj mi je upisati medicinski fakultet te omogućiti napredovanje u karijeri. Odlučna sam i optimistična osoba, ne prestajem učiti i napredovati, smatram da je to veoma važno za život .
Za svoje zanimanje osjetio sam „Božji poziv“. To je poziv pomaganja da se čovjek osjeća bolje, da se širi ljubav, dobrota i humanost.

Jeste li imali problema sa jezikom pri upisu u prvi razred Osnovne Škole i da li ste imali problema u ranom djetinjstvu.
Na početku svog školovanja i upisa u prvi razred osnovne škole bilo je malih prepreka s jezikom, budući da je moj materin jezik Romski. Unatoč tome ja sam brzo savladao Hrvatski jezik i nije bilo nikakvih problema u mojem ranom djetinjstvu.

Kako su na vas gledali učitelji i večinski narod.
– U školi sam bio prihvaćen, učitelji su me poticali da mogu sve više i više naučiti, također sam imao i imam veliku podršku roditelja i   većinskog naroda.

Kakav je socijalni status vaših roditelja.
Roditelji su mi nezaposleni i primamo socijalnu pomoć.

Imate li brače i sestara, ako imate je li oni pohađaju školu?
– Imam dvije starije sestre koje su već završile srednju Strukovnu školu.

Imate li saznanja da li djeca iz vašeg naselja idu redovno u školi i da li ima djece koje napuštaju školu.
Neka djeca iz mog naselja redovno pohađaju školu, a ima i onih koji napuštaju školu.

Možete navesti razlog zbog koje romska djeca odustaju od školovanja?
Školu uglavnom napuštaju djevojke, jer kod nas još uvijek nažalost postoji tradicija da se preprano udaju.

Imate neku poruku koju bi poručili našim čitateljima?
Moja poruka na kraju bi bila „svim romima“ da nikad ne odustaju od škole, jer je to najveće bogatstvo koje nam nitko ne može oduzeti . Učitelje i sve školske zaposlenike pozivam da im pomognu upoznati svoja prava i nove odgovornosti koje su stekli polaskom u školu, da budu strpljivi, te da učine sve što je u njihovoj moći kako bi se svako dijete u školi osjećalo dobrodošlo, prihvaćeno i sigurno.

I na kraju, zahvaljujemo se mladoj nadi romske budučnosti, Nenadu Kalanjošu na razgovoru i romski portal mu želi puno uspjeha u životu.

🔥0