Natječaj u sklopu HORIZON 2020 u području evaluacije inicijativa za promicanje ravnopravnosti spolova u istraživanjima javnih politika i istraživačkih organizacija (H2020-GERI-3-2015)

Europska komisija objavila je natječaj u sklopu programa HORIZON 2020 (Istraživanja i inovacije) za potporu razvijanju koncepata i metodologija za evaluaciju inicijativa za promicanje ravnopravnosti spolova u istraživanjima javnih politika i istraživačkih organizacija. Također se želi pružiti adekvatna analiza u utvrđivanju kakao se rodna pitanja shvaćaju u znanstvenom upravljanju i razvijanju javnih politika, te kako doprinose postizanju tri glavna cilja, odnosno ravnopravnom sudjelovanju i napredovanju u istraživačkim karijerama, rodnoj ravnoteži u odlučivanju te integraciji rodne dimenzije u istraživanju sadržaja i programa.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su udruge, instituti i fakulteti.

Ukupni raspoloživi iznos sredstava u sklopu ovog poziva je 2.000.000 € (za 2015.), dok je sveukupni iznos Poziva objavljenog 11.12. 2013. 9.000.000 €.

Rok za dostavu prijava je 16. rujna 2015.

Više o natječaju i natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje .

🔥1