Održana prva radionica engleskog jezika

Održana prva radionica engleskog jezika u romskome naselju Slavonskog Broda

Autor: Čedo Todorović

Romski centar za promicanje i zaštitu ljudskih prava, u suradnji sa Udruženjem roma “Ludari” rumunjskog porijekla, Vijećem romske nacionalne manjine grada Slavonskoga Broda, Romskom udrugom Mladih Brodsko-posavske županije i Volonterskim Centrom Slavonski Brod, je održala prvu od ukupno četiri radionice koje će se održati u Slavonskome Brodu.

Voditelj program je UNA KLUB i Roma Bible Union, su održali interaktivnu radionicu. Svi polaznici su sudjelovali u radionici, i smatraju da je ovakav tip radionice jedan korak obrazovanja sa interaktivnom radnjom veoma pozitivan, jer svi sudionici mogu sudjelovati i program je pristupaćan svima, ali najviše početnicima koji se upoznavaju sa engleskim jezikom. Predsjednik romskog centra za promicanje i zaštitu ljudskih prava, Čedo Todorović, je izjavio da iako je organizator radionice, ovakav tip radionice vrlo iznenadio, jer su voditelji programa engleski jezik približili kao vrlo zanimljiv jezik, a ne kao strani jezik koji je teško naučiti. Prisutni suradnici su se složili da je ovakav tip radionice potreban u romskoj zajednici, i potreba je da se slični projekti nastave.

Na prvoj radionici su polaznici naučili pozdrave, zamjenice, dane, brojeve, i nekolicinu stvari odnosno objekata kako se kažu na engleskom. Drugi dio radionice se nastavlja iduću subotu 12.07.2014 godine u 17:00 sati. Na radionici su svi dobro došli.

« od 9 »
0