Raseljeni Romi – život u siromaštvu

FOTO: Freeimages

Oko 21.000 interno raseljenih Roma u Srbiji živi ispod praga rizika od siromaštva, pokazuju predstavljeni rezultati istraživanja UNHCR-a – “Procjena potreba interno raseljenih Roma u Srbiji.”

Istraživanje za UNHCR proveo je Cesid u 18 općina Srbije na uzorku od 800 kućanstava interno raseljenih Roma i 400 kućanstava Roma koji žive u njihovom neposrednom susjedstvu. Prema istraživanju, najviše interno raseljenih Roma nalazi se u Beogradu i Vojvodini.

Rezultati istraživanja govore da svega 2,4 posto, odnosno 550 interno raseljenih Roma želi vratiti u svoje domove na Kosovu i Metohiji, a glavni razlozi zbog kojih ne žele vratiti jesu loša sigurnosna situacija, strah od diskriminacije i etničkih sukoba, kao i bolji uvjeti života u Srbiji.

Šef predstavništva UNHCR’a u Srbiji Hans Friedrich Šoder rekao je da je ovo “važna tema jer je od konflikta na Kosovu prošlo 16 godina, međutim šanse za povratak su ograničene, a želja za povratkom nije visoka” i dodao da rezultati ovog istraživanja treba iskoristiti s ciljem da se pruži podrška i unaprijede uvjeti za dostojanstven i produktivan život.
Četiri milijuna eura za pomoć interno raseljenim Romima

Povjerenik za izbjeglice i migracije Vladimir Cucić rekao je da je romska nacionalna manjina prepoznata kao “posebno ugrožena kategorija interno raseljenih osoba”.

Prema njegovim riječima, iz proračuna su izdvojena četiri milijuna eura za pomoć interno raseljenim Romima, a Komesarijat radi na unapređenju njihovih uvjeta za život i društveno-ekonomskog položaja.

“Povratak je godinama opadao jer Kosovo nije sagledalo problem na pravi način”, rekao je član Nacionalnog vijeća Romske nacionalne manjine Luan Koka, dodajući da zbog “nemogućnosti da im se pomogne, ogroman broj Roma odlazi iz Srbije u zapadnu Europu”.

Na konferenciji su predstavljeni modeli potpore u vidu izgradnje novih stambenih jedinica, seoskih kuća s okućnicom, socijalno stanovanje i dodjele građevinskog materijala za adaptaciju postojećeg objekta, uz ekonomsko osnaživanje

Izvor:

http://rs.n1info.com

1