Srbija: Obrazovanje Roma i Romkinja jedan je od prioriteta Vlade, istiće Paunović

Obrazovanje Roma i Romkinja je jedno od ključnih koraka u poboljašnju položaja romske manjine u našoj zemlji, jer se uključivanjem u obrazovni sistem povećavaju njihove šanse za zapošljavanje i kvalitetniji život, izjavila je danas u Valjevu ravnateljica Ureda za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović.

Ona je istaknula da je uz podršku državnih i lokalnih institucija, sve više romskih porodica koje shvačaju važnost obrazovanja i nastoje da njihova djeca redovno pohađaju nastavu, navodi se u priopčenju.

Kako dodaje Ured za ljudska i manjinska prava, poboljšanje položaja Roma i Romkinja je jedan od njenih prioritetnih ciljeva Vlade.

„Želimo da dugoročno doprinosimo većoj inkluziji romske zajednice u društvo čiji su ravnopravni članovi“, dodala je Paunović.

Politiku socijalnog uključivanja Roma i Romkinja, Vlada Srbije zajedno sa Europskom komisijom prati kroz ostvarenost Operativnih zaključaka usvojenih nakon Seminara o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja u Srbiji, navela je Paunović, dodajući da je do sada ukupno održano pet Seminara.

Paunović je navela i da je u školskoj 2018/19. godini ukupno angažirano 261 pedagoški asistent u osnovnim školama i u predškolskim ustanovama, te da oni doprinose uključivanju i postizanju boljih rezultata romskih učenika u obrazovanju.

Primjenom mjera afirmativne akcije od 2003. godine na fakultete i visoke škole upisano je 1.623 studenta i 8.324 srednjoškolaca. Školske 2018/19 u srednje škole je upisano 2.220 učenika, a u visokoobrazovne ustanove upisano je 115 studenata, rekla je Paunović.

Paunović je podsjetila da je od prije četiri godine Romski jezik sa elementima nacionalne kulture uveden kao izborni predmet u obrazovanju, kao i da je prošle školske godine osiguran dodatnih četiri udžbenika na romskom jeziku za 2.860 učenika u 79 osnovnih škola.

Ona je poručila da je posjeta Valjevu i dodjela stipendija učenicima i studentima romske nacionalnosti veoma važna za daljnji proces unaprijeđenja položaja romske zajednice u ovoj lokalnoj samoupravi i pozdravila poduzete mjere od strane gradske uprave koja se tiču unaprijeđenja položaja romske nacionalne manjine, navodeći da je Valjevo primjer dobre prakse kako se politike Vlade provode na lokalnoj razini.

Pored lokalnog akcijskog plana za obrazovanje, Valjevo ima i posebno donijete akcijske planove za druga područja koji doprinose boljoj integraciji Roma i Romkinja u zajednicu, rekla je Paunović.

Predsednik gradskog Savjeta za socijalnu politiku Radioca Rstić je naveo, ističe se u priopčenju, da Valjevo 13 godina implementira Akcijski plan za Rome i Romkinje, te da je isti unaprijeđen i proširen uvođenjem stipendija za učenike i studente.

Govoreći o rezultatima, Rstić je rekao da je lokalnim budžetom za ovu godinu odvojeno preko četiri miliona dinara za područje obrazovanja Roma i Romkinja, da je 99 posto obuhvat srednjoškolaca, i da je danas dodijeljeno 70 stipendija, od toga 14 za studente.

Autor: Dana Online
Izvor: danas.rs

🔥0