BIH: Neispričane priče o položaju Roma kroz projekt “Živa biblioteka”

Autor: Denis Mujić

U utorak  su mladi Romi i Romkinje u Goraždu imali priliku da budu “Žive biblioteke”. Živa biblioteka u suštini funkcionira po principu prave biblioteke, a jedina je razlika u tome što je “čitanje” u Živoj biblioteci zapravo – razgovor sa knjigom, koja je u ovom projektu osoba.

U sklopu REYN projekta udruženje Kali Sara – RIC je u partnerstvu sa World Vision BiH i Pokretom mladih za zaustavljanje zanemarivanja nad djecom u BiH organizirala prvu “Živu biblioteku” za članove Grupe za dobrobit djece. Članovi grupe su predstavnici institucija i omladinskih organizacija te Crvenog križa iz općina Lukavac, Sapna, Banovići, Doboj Istok, Kalesija i Goražde. Prije svega, riječ je o nastavnicima, pedagozima i socijalnim radnicima.

“Cilj organiziranja Živih biblioteka je ostvarivanje ‘drugačije’ komunikacije sa učesnicima, čitateljima knjiga, s ciljem smanjivanja stereotipa, predrasuda i diskriminacije, u ovom slučaju prema romskoj populaciji s posebnim naglaskom na romsku djecu u najranijoj dobi života.”, rekla je Sanela Bešić, izvršna direktorica Kali Sara.

Sanela Bešić/ Foto: Udar

Svaki čitatelj dobio je člansku iskaznicu, pa je tako “Živa biblioteka“ funkcionirala baš kao prava biblioteka, gdje čitatelji dolaze da pozajme “knjigu” na određeno vrijeme. Na taj način, u direktnoj komunikaciji, čitateljima su mladi Romi i Romkinje prenosili svoja životna iskustva .

Dajana Mirković iz Prnjavora je jedna od četri učesnice žive knjige.

„Moja priča se temelji na diskriminaciji, siromaštvu i putu do prihvatanja sebe. Po prvi put sam imala priliku da pričam svoju životnu priču. Naročito mi je drago jer sam je pričala pred predstavnicima institucija, jer sam ja najveću diskriminaciju doživjela kroz svoje školovanje od strane prosvjetnih radnika. Smatram da je ovaj projekat koristan jer doprinosi borbi protiv stereotipa, predrasuda i diskriminacije, a pogotovo da nas ljudi bolje upoznaju.“, rekla je Mirković.

Dajana Mirković, osobna arhiva

Dragana Bulić, predstavnica, World Vision BiH, specijalista za zagovaranje i partnerstva, je rekla da su ponosni što su u saradnji sa dugogodišnjim partnerima i saradnicima pokrenuli važan projekat živih bilioteka.

„Kroz autentične ‘knjige’ – životne priče četiri hrabre, mlade osobe rasvijetljeno je mnoštvo tema i problema s kojima se od najranije dobi susreću naši sugrađani iz romskih zajednica, te načini na kojih nedovoljno osviješteno društvo i njegovi akteri na dnevnoj osnovi ugrožavaju prava, grade barijere i onemogućavaju jednake prilike za ispunjenje punog potencijala, naročito djeci koja ne žele i ne smiju da se osjećaju različitim i manje vrijednim po bilo kojoj osnovi. Zahvalni smo našim partnerima na ovom vrijednom učenju, vjerujemo da će žive biblioteke doprinijeti otvaranju kvalitetnijeg društvenog dijaloga, prihvatanju i vrednovanju različitosti i mijenjanju negativnih stavova i praksi, te svakako biti i važan stub kampanje za zaustavljanje zanemarivanja i nasilja nad djecom i mladima u BiH“, rekla je Bulić.

Izvedba Žive biblioteke/ Foto: World Vision

Izvor: portal-udar.net

🔥0