Srbija: U OŠ „Branko Radičević“ u Bujanovcu je utvrđena diskriminacija zbog segregacije

Povjerenik za zaštitu ravnopravnosti, prema pritužbi Praxisa, utvrdio je da su osnovna škola “Branko Radičević” u Bujanovcu, općinska uprava općine Bujanovac i Ministarstvo prosvjete, znanosti i tehnološkog razvoja, s aspekta svoje nadležnosti, prekršili odredbe članaka 6. i 19. Zakona o zabraniiti diskriminacije jer nisu provodili adekvatne i djelotvorne mjere za sprječavanje i otklonili formiranje razrednih odjeljenja koja čine isključivo romski učenici u navedenoj školi.

Formiranje segregiranih razreda u školskoj godini 2018/19. Svakako je bio razlog za obračanje povjerenici, ali, osim toga, Praxis je istaknuo da segregacija na školskoj razini postoji već dugi niz godina, da razredna odjeljenja koja se sastoji isključivo od romskih učenika postoj u gotovo svim razredima, da postoji očigledna zastupljenost romskih učenika i njihovih roditelja u Studentskom parlamentu, Vijeću roditelja i školskom odboru, da su godišnji planovi škole opterećeni sterotipskim i diskriminatornim izjavama, te da lokalna sredina nije podržavajuća pripadnike romske zajednice. Tijekom postupka pred povjerenicom utvrđeno je da su navodi Praxisa osnovani i preporučene su mjere koje je potrebno sprovesti, koje osim desegregacije, nastoje uključiti pripadnike romske nacionalne manjine u rad školskih tijela i obuku svih zaposlenih na temu diskriminacije, kao i mjere usmjerene na razvijanje duha tolerancije, poštivanja različitosti i nediskriminacijskog ponašanja.

Segregacija u osnovnoj školi “Branko Radičević” u Bujanovcu nije usamljen slučaj, a od Srbije se očekuje da posebno razmotri problem segregacije u obrazovanju, jer je Evropska komisija skrenula pažnju državi u izvještaju iz 2019. godine. Praxis je također pokušao ukazati na taj specifični društveni problem koji ozbiljno ugrožava prava djeteta prije podnošenja pritužbi Povjereniku za zaštitu ravnopravnosti. Međutim, povjerenica je izbjegavala da utvrdi diskriminaciju bez obzira na postojanje segregacije u slučaju osnovne škole “Vuk Karadžić” u Nišu, ili je smatrala da je povrijeđeno pravo na obrazovanje iz Zakona o osnovama obrazovnog sustava, ali ne i odredbe Zakona o zabrani diskriminacija, kao što je to bio slučaj u prigovoru osnovnoj školi “Jovan Jovanović Zmaj” u Surdulici.

Imajući u vidu dosadašnji stav o postojanju diskriminacije u slučajevima segregacije romskih učenika, još više naglašavamo važnost odluke povjerenice u konkretnom slučaju, a smatramo da mišljenje koje je donijelo ima značajan utjecaj na postupanje i rad državnih institucija, odnosno da će doprinijeti suzbijanju i iskorjenjivanju ovog štetnog ponašanja. društveni fenomeni.

Ovdje preuzmite mišljenje Povjerenika.

Izvor: praxis.org.rs

🔥1