Obrazovanje i dalje ostaje preduslov za napredak romske zajednice u BiH

Foto: Udar
Autor: Asmir Husić i Denis Mujić

„Izrada i realiazcija Akcijskog plana  za  obrazovanje Roma, izazovi i barijere “naziv je konferencije koja je jučer u Sarajevu okupila predstavnike međunarodnih organizacija, institucija i nevladinog sektora iz BiH koji se bave riješavanjem problematike Roma u obrazovanju.  Radionicu je organiziralo Udruženje „Kali Sara – Romski informativni centar“ povodom obilježavanja desete godišnjice njihovog postojanja.

U sklopu konferencije prisutnim učesnicima u prvom djelu,  predstavljen je Okvirni Akcijski plan za Rome u dijelu obrazovanja, dok je fokus drugog djela konferencije bio na prezentiranju iskustava iz prakse i pozitivnih pomaka u obrazovanju Roma.

U uvodnom izlaganju, moderatorica konferencije Besima Borić, istakla je kako su u BiH vidljivi pomaci kada se govori o obrazovanju Roma, ali i naglasila da je neophodno raditi mnogo više kako bi bilo na zadovoljavajućoj razini.

„Neke lokalne zajednice su u proteklom razdoblju intezivirale svoj rad i postigli su određene rezultate. Znamo mi svi da bez obrazovanja nema ni razvoja ni pojedinca, ni društva, ni države. Obrazovanje zaisigurno predstavlja jako važan segment kojem ponekad ne posvećujemo dovoljno pažnje“, istakla je Borić.

Okvirni akcijski plan

Okvirni akcijski plan o obrazovnim potrebama Roma i Romkinja u Bosni i Hercegovini predstavlja jedan od značajnijih strateških dokumenata koji pored svog značaja za ispunjavanje uslova za predpristupni proces pridruživanja EU, je od izuzetne važnosti i za lokalne zajednice koje su u procesu donošenja vlastitih Lokalnih Akcijskih planova za Rome, koji će omogućiti romskim zajednicama širom BiH bolji i kvalitetniji život.

„Mi smo sada na pola puta u riješavanju problema Roma, tek smo zagrebali površinu u čitavom tom procesu, naša misija, zbog čega sve ovo radimo moraju biti ljudi, odnosno da se tim ljudima omogući bolji život“, istakla je Sanela Bešić, izvršna direktorica Udruženja Kali Sara.

Za Rome koji predstavljaju najbrojniju nacionalnu manjinu u BiH školovanje i dalje ostaje preduslov kako bi ljudi iz ove zajednica bili u mogućnosti da ostvare svoja prava i bili, koliko je moguće, ravnopravni građani BiH. Također, ukazano je i na značaj i bitnost uključivanja omladine u rad, institucija i vlada i nevladinog sektora kako bi se stvorila disperzija svih aktivnosti koje se sprovode u romskim zajednicama.

„Neuk čovjek je najlakši objekat, najlakša meta za diskriminaciju, manipuliranje  i sve ono što je negativno, sa nepismenim čovjekom možete ostvariti. Država je omogućila sistem, način na koji svaki čovjek može pristupiti i ostvariti svoja prava, mada nerealno je očekivati da nepismena osoba to uradi. Nepismena osoba, jednostavno, nije u mogućnosti iskoristiti taj mehanizam. Zato je neophodno uključiti sve, i romski nevladin sektor i romsku zajednicu da doprinose podizanju nivoa obrazovanosti Roma u svojim zajednicama“, naglasio je Želimir Lalić, Šef Odsjeka za nacionalne manjine u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice.

Cijeli tekst pročitajte ovdje.

Izvor: portal-udar.net

🔥4