Srbija: Formirana Nacionalna koalicija za okončanje dječjih brakova

Zorana Mihajlović
Foto: Unicef Srbija
Autor: D.K.

Sprječavanje dječjih brakova kroz koordiniranu akciju svih releventnih institucija s ciljem iskorijenjivanja ove pojave, zadatak je formirane Nacionalne koalicije za okončanje dječjih brakova u Srbiji.

Zorana Mihajlović, predsjednica Koordinacionog tijela za rodnu ravnopravnost, rekla je da su dječiji i rani brakovi tema koja je do prije nekoliko godina bila apsolutni tabu, a da podaci pokazuju da se 60 posto romskih djevojčica uda prije 18. godine, a jedna od pet stupi u brak prije navršene 15. godine, piše RTS pozivajući se na agenciju Tanjug.

“Rani brakovi ostavljaju ozbiljne posljedice po njihov život, jer prekidaju svoje školovanje, rano rađaju, što njih i njihove bebe izlaže brojnim zdravstvenim rizicima i smrtnosti čija stopa je duplo veća nego u opčoj populaciji, a nerijetko su izložene i nasilju u obitelji”, rekla je Mihajlović u saopčenju.

Istaknula je i da će zadatak Nacionalne koalicije za okončanje dječjih brakova, koju čine predstavnici resornih institucija te udruženja koja se bave položajem Roma i Romkinja u društvu, biti da doprinese kreiranju modela intervencija, osnaživanju mladih Romkinja da se obrazuju, jačanju lokalnih romskih zajednica, ali i boljoj koordinaciji na svim nivoima kako bi se iskorijenili dječiji brakovi.

Prema definiciji UNICEF-a, dječijim brakom se smatra brak prije navršenih 18 godina i kao takav predstavlja ozbiljnu povredu ljudskih prava djevojčica. Njegove posljedice su katastrofalne, jer urušava snagu djevojčica u njihovim zajednicama i domovima, podriva njihovu zdravstvenu i psihološku dobrobit, isključuje ih iz obrazovanja i oduzima im priliku da ostvare svoj puni potencijal.

Kao oblik rodno zasnovane diskriminacije, dječiji brakovi nesrazmjerno više utiču na djevojčice i žene, mada su i dječaci takođe u opasnosti od dječijih brakova.

Izvor: portal-udar.net

0