Aida Mihajlović: Za dodjelu stipendija REF-a mogu aplicirati studenti i studentice iz bilo kojeg dijela BiH

Aida Mihajlović (Foto: Udar)
Autor: Dalibor Kraišniković

Aida Mihajlović je facilitatorica u Romskom obrazovnom fondu (Roma Education Fund -REF) za područje Bosne i Hercegovine. Dugi niz godina je radila u NVO sektoru baveći se tada aktuelnom problematikom vezanom za status raseljenih lica i povratnika, pitanjima ljudskih prava i kvalitetnim inkluzivnim obrazovanjem.

U Romskom obrazovnom fondu radi od 2009. godine. Fond u BiH djeluje od 2005. godine i u dosadašnjim projektima je obuhvaćeno preko 16.000 korisnika.

Koji su dosadašnji rezultati postignuti djelovanjem Romskog obrazovnog fonda u Bosni i Hercegovini i koliko se stanje u obrazovanju unaprijedilo usljed implementacije aktivnosti financiranim sredstvima Fonda?

Preko 16.000 korisnika je obuhvaćeno u dosadašnjim projektima. Svi su projekti postigli značajne rezultate. Neki od njih su: upis djece u osnovne i srednje škole na projektnim lokacijama je dostigao 100%, broj učenika koji je prekinuo školovanje je značajno smanjen, a obrazovna postignuća i redovnost pohađanja nastave su poboljšani.

Usporedbe radi, prije podrške Romskog obrazovnog fonda u 2009/10. školskoj godini, na projektnim lokacijama u Mostaru su samo 4 romska učenika pohađala osnovnu školu. Zahvaljujući adekvatnoj podršci, već nekoliko godina preko 60 romskih učenika redovno pohađa osnovnu školu na godišnjoj razini, nema napuštanja škole i svi učenici koji su završili osnovnu školu su upisali srednju školu. Slična situacija je bila u Kaknju. U 2012/13. školskoj godini 54 romska učenika su pohađala osnovnu školu, 22 učenika su prekinula školovanje. Tokom implementacije projekta u 2017/18 školskoj godini, 100 romskih učenika je pohađalo osnovnu školu, a 8 učenika je pohađalo srednju školu zahvaljujući podršci koju su imali kroz projekte u osnovnoj školi.

Važno je istaknuti da svi ovi rezultati ne bi mogli biti postignuti bez suradnje sa nadležnim ministarstvima, školama, lokalnim samoupravama, romskim i neromskim organizacijama civilnog društva i roditeljima.

Kada su u pitanju stipendisti 236 učenika je dobilo stipendije u srednjim školama, a preko 60 studenata na visokoškolskim ustanovama u okviru Programa za dodjelu stipendija romskim studentima na visokoškolskim ustanovama: dodiplomski, postdiplomski i doktorski studij.

Gdje se objavljuje poziv za podnošenje prijava i koliko se on sprovodi transparentno?

Natječaj za dodjelu granta se objavljuje na zvaničnoj web stranici Romskog obrazovnog fonda www.romaeducationfund.org, na društvenim mrežama, ali i elektronskim putem i na različitim skupovima i sastancima na kojima je Romski obrazovni fond prisutan. Konkurs je transparentan i sadrži prateće dokumente koji pomažu aplikantima da pripreme projektnu dokumentaciju na odgovarajući način. Pored toga postoji i dokument koji detaljno opisuje postupak prijave projekta i postupak odobravanja projekta. Do 2018. godine REF je primao aplikacije tokom cijele godine. Ali od 2018. godine primjenjujemo novu politiku kada je u pitanju dodjela grantova. Naime, poziv za dodjelu grantova će biti oglašen u skladu sa prioritetima koji će biti definirani za svaku državu.

Natječaj za dodjelu stipendija se objavljuje na isti način kao i natječaj za dodjelu granta. Razlika je u tome što se apliciranje za stipendiju online i aplikacija se popunjava  na našem jeziku.

Cijeli tekst pročitajte ovdje.

Izvor: portal-udar.net

0