Srbija: U Leskovcu Romi zainteresirani za posao, ali ih poslodavaci ne žele

Zapošljavanje je jedan od ključnih problema Roma u Leskovcu.

U ovom gradu evidentirano je 1.221 nezaposlenih osoba koji su se izjasnili kao pripadnici romske zajednice. Od ukupnog broja prijavljenih Roma 521 osoba je ženskog spola ili 42%.

U odnosu na ukupan broj nezaposlenih osoba na evidenciji u Leskovcu, Romi čine 8%.

Prema podacima koje nam je dala Marija Stevanović, načelnik Odjela za posredovanje u zapošljavanju i planiranje karijere pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje Filijale leskovac, kvalifikacijska struktura nezaposlenih Roma u Leskovcu je izuzetno nepovoljna jer osobe s prvim stupnjem stručne spreme (nezavršena, djelomično i završena osnovna škola ) čine 87% ukupnog broja nezaposlenih Roma. U trećem i četvrtom stupnju (srednja stručna sprema) evidentirano je 136 osoba, dok sa šestim stupnjem su 3, a sa sedmim stupnjem 4 nezaposlene osobe.

Kako nam je objasnila u razgovoru Marija Stevanović, nezaposlenim Romima na raspolaganju su sve mjere i programi aktivne politike zapošljavanja koje provodi NSZ, kako nefinancijske, tako i financijske.

Nefinancijske mjere:

-Informiranje o slobodnim poslovima, individualni razgovor i savjetovanje, motivacijsko-aktivacijske obuke, obuke za aktivno traženje posla, klub za traženje posla, sajmovi zapošljavanja, profesionalno savjetovanje o izboru zanimanja, obuku za buduće poduzetnike …

Financijske mjere:

-Obuka za poslodavca, obuke za tržište rada, stjecanje praktičnih znanja, stručna praksa, javni radovi, samozapošljavanje, subvencionirano zapošljavanje kod poslodavaca na novootvorenim radnim mjestima, funkcionalno osnovno obrazovanje.

Također, sudjeluje u drugim programima koji se provode putem lokalne samouprave ili projekata.

Projekt njemačke državne organizacije GIZ “Jahoću da radim” u Leskovcu provodi se od lipnja ove godine.

Ovaj projekt namijenjen je Romima, starosti od 15 do 35 godina koji su završili osnovno obrazovanje i koji su zainteresirani za daljnje školovanje, odnosno obuke za zanimanja koja su deficitarna.

“Romi zainteresirani za posao, javljaju se na natječajima ali da ih poslodavci kasnije ruše prilikom intervjua, jer misle da Romi kandidati nisu dovoljno motivirani za posao” rekao nam je Vladimir Amzić lokalni Organiztor njemačke Vladine organizacije GIZ, koji je i suradnik Nacionalne službe za zapošljavanje Podružnice u Leskovcu.

Amzić je rekao da sada obrazovanje Roma nije problem, jer Romi koji su završili srednje škole i fakultet traže bilo koji posao bez obzira na kvalifikacije koje imaju, ali da teško dolaze do posla bezobzira na obrazovanje koje imaju. Naglasio je da kod poslodavaca još uvijek postoji niz odbojnosti prema kandidatima romske nacionalnosti.

Koliko su Romi zainteresirani za obuke i programe koje nudi NSZ, dobili smo odgovor od Marije Stevanović, načelnice Odjela za posredovanje u zapošljavanju i planiranje karijere pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje Filijale Leskovac.

“Uglavnom malo. Razlog, loša informiranost, nedovoljno obrazovanje kako bi razumjeli bit i značenje ponuđenog i nedostatak sposobnosti da se ideja do kraja realizira. Posebno kod osiguravanja žiranara za program samozapošljavanja”, rekla nam je Maria.

U razgovoru s Romima iz Leskovca došli smo do informacije da su neki koristili aktivne mjere samozapošljavanja ali i da neki romi nisu nikada koristili bilo koje afirmativne mjere samozapošljavanja ili da im je NSZ ponudila posao.

“Tražim posao, prijavljujem se na evidenciji Nacionalne službe za pošljavanje već 35 godina, ali do sada nikada nisu ponudili posao” rekao nam je Staniša Bakić, koji se bavi sakupljanjem sekundarnih sirovina.

Bakić Azir VKV stolar radio je u državnoj tvrtki UTENZILIJA ali je zatvaranjem firme morao se snađe i da svoje dugogodišnje iskustvo koje ima u struci iskoristi kako bi nastavio s radom. Bakić je koristio aktvne mjere samozapošljavanja NSZ, a sredstva koje je dobio, kako nam je rekao je “pametno iskoristio”.

On je i dalje aktivan u poslu, a iskustvo i ideje koje ima želi podijeliti s mladima koji traže posao.

Kada imate zaposlenog Roma onda on može osigurati određene uvjete za stanovanje, može obrazovati svoje dijete koje će, na taj način, biti integrirano. Jer obrazovan Rom je integrirani Rom. Jedino zaposleni Rom će ostati u svom domu i neće tražiti put ka EU da si tamo osigura životne uvjete za njihovu obitelj.

Izvor: rominfomedia.rs

🔥0