Srbija: Definirani prioriteti za bolji život Roma

Foto: RTV

NOVI SAD – Sedam mjeseci od formiranja mobilnih timova, krenulo se u drugu fazu projekta “Tehnička pomoć za unaprijeđenje životnih i stambenih uvjeta romske populacije u neformalnim naseljima – Stanovanje Roma“. Nakon Niša, Paraćina i Topole, u Novom Sadu su održane dvije radionice na kojima su članovi mobilnih timova iz Subotice, Zrenjanina, Bačke Palanke, Stare Pazove, Beočina, Kovačice, Pećinaca i Rume, razmijenili iskustva i primjere dobre prakse, ali i izazove sa kojima se suočavaju u radu.

Tom prilikom otpočeo je i proces operativnog planiranja mobilnih timova za 2019. godinu u skladu sa metodologijom Projekta “Tehnička pomoć za unaprijeđenje životnih i stambenih uveta romske populacije u neformalnim naseljima“. Metodologija istovremeno uvažava potrebe romske zajednice i kapacitete lokalnih zajednica da na iste daju adekvatne odgovore.

Podsjećamo, mobilni timovi formirani su sa ciljem prepoznavanja i sagledavanja realnih potreba romske populacije na terenu, kao i utvrđivanja podrške koja je potrebna kako bi se poboljšao njihov sveukupni položaj, a u skladu sa Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji 2016-2025. Mobilni timovi povezuju sve ključne aktere i institucije na lokalnom nivou koje se bave inkluzijom Roma. Istovremeno, mobilni timovi omogućavaju direktan odgovor na konkretne izazove romske populacije i predstavljaju vezu između romske populacije i lokalne samouprave.

Na radionicama su učestvovali članovi/ce mobilnih timova iz spomenutih mjesta – članovi općinskih vijeća, koordinatori za romska pitanja, službenici resornih odijeljenja lokalne uprave, pedagoški asistenti, zdravstvene medijatorke, predstavnici centara za socijalni rad, Nacionalne službe za zapošljavanje i udruženja građana.

Tokom prethodnog razdoblja, mobilni timovi su sagledali postojeće izazove za socijalnu inkluziju sa kojima se suočava romska populacija u svih pet prioritetnim područjima definiranih nacionalnom Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2016 – 2025. godine:

U području stanovanja – definirani su ciljevi i aktivnosti od značaja za procjenu socio-ekonomskih i stambenih uvjeta romskih obitelji koje žive u neformalnim naseljima. Rezultati ove analize će poslužiti kao osnova za planiranje daljih mjera na unaprijeđenju uvjta stanovanja (legalizacija, sanacije, rekonstrukcije, raseljevanje…) svake od obitelji, ali i za unaprijeđenje infrastrukture u samom naselju (npr. komunalna i putna infrastruktura, elektro mreža, odnošenje otpada…).

U području obrazovanja – prepoznata je potreba za većim uključivanjem romske djece u obrazovni sustav, kao i smanjenjem prostotka osipanja romske djece iz obrazovnog sustava.

U području socijalne zaštite osim boljeg sagledavanja potreba za pružanje usluga i mjera materijalne podrške, uočena je potreba za uspostavljanjem struktuirane, cjelovite i kontinuirane suradnje na sprečavanju nasilja, zloupotrebe i zlostavljanja djece koja “žive i rade na ulici“.

U području zdravstvene zaštite – ustanovljena je potreba za povećanjem obuhvata Roma i Romkinja preventivnim pregledima i obaveznom imunizacijom, kao i unaprijeđenjem higijensko – epidemioloških uvjeta u podstandardnim naseljima.

U području zapošljavanja mobilni timovi su utvrdili da je neophodno povećati nivo razumijevanja Roma i Romkinja o značaju prijavljivanja na evidenciju NSZ, kako bi bili u mogućnosti da koriste postojeće, a prije svega afirmativne mjere podrške koje su planirane Nacionalnom strategijom za zapošljavanje, kao i Lokalnim akcijskim planovima.

O projektu

Projekt “Tehnička pomoć za unaprijeđenje životnih i stambenih uvjeta romske populacije u neformalnim naseljima – Stanovanje Roma” jedna je od inicijativa koje u ovom momentu podržava Europska unija uz suradnju i su-financiranje Vlade R. Srbije. Ugovorno tijelo projekta je Ministarstvo financija, a glavni korisnici su Ministarstvo građevinarstva, prometa i infrastrukture i Kancelarija za ljudska i manjinska prava. Cilj projekta je da doprinese pametnom, održivom i inkluzivnom rastu u Republici Srbiji kroz promociju i unaprijeđenje socijalnog uključivanja romske populacije. To će omogućiti bolji životni standard u skladu sa ciljevima utvrđenim Strategijom Evropa 2020, kao i približavanju EU standardima u područjima zapošljavanja, obrazovanja, socijalne zaštite i stanovanja.

Važan dio projekta je shema bespovratnih sredstava (grantova) u okviru koje se podržava 11 projekata na lokalnom nivou u ukupnoj vrijednosti od 7,55 miliona eura. U okviru inicijative biti će osigurano stambeno rješenje za preko 1.000 Romkinja i Roma, te poboljšanje infrastrukturnih uvjeta za preko 6.000 pripadnika romske populacije.

Izvor: rtv.rs

0