O radu Udruženja Roma “Ludari“ Rumunjskog porijekla R.H iz Slavonskoga Broda

Robert Radić, predsjednik Udruženja Roma “Ludari“ Rumunjskog porijekla R.H., i Lora Vidović, pučka pravobraniteljica, u obilasku romskoga naselja M.O “Josip Rimac” u Slavonskome Brodu
Foto: Čedo Todorović
Autor: Romski Portal/Čedo Todorović 

O životu Romske zajednice u Slavonskome Brodu, i o položaju Roma u Hrvatskoj razgovarali smo sa predsjednikom Udruženja Roma „Ludari“ rumunjskog porijekla Republike Hrvatske, gospodinom Robert Radićem. U nastavku pročitajte sve o radu navedenog Udruženja.

Udruženje Roma “Ludari“ Rumunjskog porijekla R.H. je osnovano 2000 godine. Ciljevi Udruženja Roma “Ludari“ Rumunjskog porijekla R.H su: Očuvanje identiteta građana Romske nacionalnosti, nošenje brige oko poboljšanja i unapređenja života standarda Roma u županiji, brigu o socijalnim i zdravstvenim statusom Roma, obrazovanju djece i mladih, te drugih djelatnosti propisanim Statutom. Imali smo do nedavno i webstranicu ali zbog nedostatka financijskih sredstava nismo bili više u mogučnosti financirati domenu te je  zbog toga webstranica izbrisana, ali imamo facebook stranicu, te sve naše aktivnosti možete provjeriti ovdje.

DOSADAŠNJI RAD UDRUŽENJA:

 • U čišćenju romskog naselja odvezeno je 400m3 raznog smeća iz dvorišta a s javne zelene površine 500m3 raznog glomaznog otpada.
 • Odmuljeni su odvodni kanali duž cijelog naselja
 • Produžena je niskonaponska Elektro zračna mreža
 • Produžena je vodovodna mreža u dužini 900 m
 • U prvom djelu naselja je postavljena i obnovljena elektro zračna mreža;
 • U oba naselja su obnovljene bandere zamjena betonskih bandera umjesto drvenih.
 • Postavljena su dva zdenca za pitku vodu, a rekonstruirani su stari hidranti
 • Aktivirali smo suzbijanje epidemije zaraznih bolesti od (žutice, svrab, tuberkuloze, I šuge)
 • Aktivirali redovito u održavanje deratizacije u naselju
 • Aktivirali prašenje komaraca i larvi
 • Aktivirali redovito održavanje i košnja zelenih površina u naselju i dječji teren
 • Aktivirali asfaltiranje javne prometnice kroz romsko naselje u dužini 1km (glavna cesta)
 • Nastavili potražnju asfaltiranja ostalih neasfaltiranja cesta u novom naselju i odrađeno je
 • Aktivirali iskope odvodnih slivnih kanala u novom romskom naselju
 • Aktivirali 2007.g,izgradnju autobusnog stajališta za školsku djecu na početak naselja
 • Aktivirali 2000.g. 70-tak zdravstvenih iskaznica za Rome bez osiguranja
 • Aktivirali geodetsko snimanje naselja
 • Aktivirali 2000. g-2005. suglasnost na priključke vode i struje
 • Očistili ponovo 2007.g. smeće sa javnih zelenih površina -financiralo Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 • Doveli Povjerenstvo za Rome RH u naselje s gđom Kosor te ih upoznali sa stvarnim problemima naselja
 • 2010 aktivirali ponovo održavanje i čišćenja kanala odvodnih od Vodo-privrede radi poplava u naselju

Održane su razno razne radionice  i seminari u suradnji sa kreativnom udrugom “Bogatstvo u nama “Anđe Valić; (“Romkinja želi znati,” Ravnopravnost spolova,” Da se ne zaboravi, ”Skromno a lijepo”)

Likovne radionice “Od ništa nešto ”Edukacije  o spolno prenosivim bolestima“  i „Upoznavanje  o raku dojki i grla maternice“,

 • 2013 g. Aktivirali i predali zahtjeve za izvedeno stanje zemljišta za legalizaciju objekata za 195 kuća
 • Odrađena parcelacija zemljišta u novom dijelu produžetka naselja
 • Predali zahtjev za izgradnju Doma u naselju
 • Predali zahtjev za ležeće policajce u naselju
 • Predali zahtjev za nadstrešnice dvije u samom naselju
 • Predali zahtjev za priključke na postojeću vodovodnu I elektro mrežu
 • Organizirali opismenjavanje odraslih u Pučkom učilištu “Libar” za osnovnu školu 30 osoba,a tako i 20 osoba muške za srednju školu.
 • Nastavljen upis za opismenjavanje odraslih u pučko otvoreno učilište u osnovnoj školi, a 15 za srednju školu i 7 za više obrazovanje – dobili odobrenje
 • Dobili suglasnost za legalizaciju glavnih objekata u naselju; novčana sredstva osigurana od strane saborskog zastupnika g. Veljka Kajtazija
 • Tražili izradu kanalizacije u oba naselja
 • 2014. U suradnji sa romskom udrugom mladih i Romski centar za promicanje i zaštitu ljudskih prava
 • Organizirali popis djece I suglasnost roditelja za 55 djece za upis u vrtiće
 • Organizirali i napravili projekt za romske pomagače I voditelja djece
 • Napravili popis osoba za javne radove “Romi za Rome”
 • Napravili popis za opismenjavanje odraslih
 • Proveo se konačan popis stanovništva romskog naselja  Mjesnog odbora “Josip Rimac”
 • 08.2014.- Sjećanja na stradale Rome- posjet Ušticama
 • Zagreb -Simpozij Romskog jezika-
 • Organizirali „Romi pod jednim krovom“, pod pokroviteljstvom Savjeta za nacionalne manjine
 • Sudjelovali na XII koncertu s RKUDOM „LUDARI“ u Dardi
 • Prema Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina aplicirali projekt za izradu tradicionalnih nošnji za RKUD „Ludari“

2015.g  • 1.mjesec Odobren projekt za izradu nošnji za RKUD „Ludari“ te  izradili nošnju za Folklor  RKUD  „LUDARI“

Započeli sa projektom  izvaninstitucionalne nastave rad s djecom (pisanje zadaća, savladavanja gradiva ,instrukcije iz matematike i drugih predmeta. Projekat odobrila Zaklada“ Hrvatska za djecu“ uključili 15 volontera na projektu.

 1. mjesec Potpisali suradnju i partnerstvo sa fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti Osijek, dislocirani studij Slavonski Brod i suradnicima; za potrebe realizacije projekta uključeno 14 volontera s FOOZOS.
 • Nastavili potražnju za legalizaciju 195 objekata za koje smo uspjeli u suradnji sa saborskim zastupnikom Veljkom Kajtazijem osigurati sredstva,
 • 01.3.odobren projekt javnih radova potrebe za Romske pomagače sa HZZ – 3 romska pomagača .
 • 3. mjesec- započeli sa realizacijom legalizacije kuća
 • 4. mjesec- završili sa legalizacijom svih objekata u Romskom naselju Josip Rimac
 • Organizirali projekt za postavljanje dvije nadstrešnice u Romskom naselju saborski zastupnik osigurao sredstva i doznačio gradu 20.000.00 kn
 • Organizirao projekt za pročišćavanje odvodnih kanala u samom naselju.
 • Organizirao sa saborskim zastupnikom Veljkom Kajtazijem pri Ministarstvu graditeljstva nabavu tri kontejnera koja će se postaviti u samom naselju u svrhu edukacija djece, ambulante mjerenja tlaka i šećera kao i dječje preglede-pedijatre.
 • U Zagrebu bili na svečanom prijemu u Hrvatskom Saboru povodom Svjetskog dana Roma
 • Sa FOOZOS i suradnicima organizirali projekt „Zajedno do tolerancije“ Koncert povodom Svjetskog Dana Roma 08.04.
 • Kroz kreativne radionice s djecom obilježili EU Tjedan
 • Kroz volonterski angažman obilježili tjedan Hrvatska volontira (čišćenje dječjeg igrališta, mjerenja tlaka i šećera, kreativne radionice s djecom)
 • Aplicirali projekt prema Ministarstvu socijalne politike i mladih za opremanje sve osnovnoškolske djece u naselju s školskim priborom i opremom (bijele majice, papuče, likovne mape, bilježnice, drvene boje, tempere, olovke…)
 • Aplicirali projekt prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja za informatičku obuku mladih i odraslih koji nisu u redovnom sustavu obrazovanja

2016/2017

 • Tražili i suglasnosti za priključke na vodu, struju, kanalizaciju
 • Nastavak održavanja javnih zelenih površina i kanala
 • Nastavili sa projektom za javni prijevoz 55 djece u integrirani vrtić
 • Nastavak asfaltiranja cesta produžetka naselja za 30 kuća cca 600m

Sudjelovali u formiranju i osnivanju Savez Roma U RH „Kali Sarta“ i ujedno smo i članica tog saveza

 • 2017. Nastavili s potražnjom od institucija i produžetka vodovodne, te elektro-mreže produžetka naselja za 30 kuća 500m
 • u suradnji sa IPC organizirali seminare, radionicama i tribinama, upoznavanja Roma sa općim problemima i rješavanja istih, unaprjeđivanje romske populacije suzbijanje siromaštva Roma te nezaposlenosti,
 • organizirali čišćenja i krčenja kanala koji su zarasli zbog neodržavanja vodoprivrede, te se pojavljuje veliki broj zmija.

Sudjelovali u drugim razno raznim projektima

-4 stručna seminara sa radionicama u Zagrebu; Djeca Prve Blanke Šegović Edukacija majki i djece dobi 3 -5godina• 2001g. član udruženja  “Djeca prve” Zagreb  te je  dobilo potvrdu o sudjelovanju na seminaru te za Voditelje igraonica I njihove pomagače  za predškolsku djecu i njihovih majki-integracija nacionalnih manjina.
-sudjelovalo na kreiranju i formiranju nacionalnog programa za Rome kao i Nacionalne strategije za Rome.
-upravljanjem projekata
-Uvodni trening iz medijacije u zajednici-
-radionice tehnike praćenja provedbe nacionalne strategije za Rome
-jednodnevni trening iz područja ljudskih prava –organizator YIHR prekogranična suradnja

 • 2003. Osnove civilnog društva I upravljanje projektom Baranjskog civilnog centra BRICC diplome za završen tečaj.
 • Uvodni trening iz Medijacije u zajednici
 • 2008g. Dobitnica potvrde o sudjelovanju na radionicama “Tehnike praćenja provedbe nacionalnog programa za Rome

-2013.radionice medicine Hitne pomoći-pružanje pomoći unesrećenom i rad na defibrilatoru (organizator saborski zastupnik Veljko Kajtazi i Hitna Pomoć)

 • 2013.g.Udruženje Roma “Ludari” je osnovala KUD ”Ludari” pri udruzi s kojim je nastupala prvi put na XI koncertu u Dardi
 • Udruženje Roma “Ludari” Rumunjskog porijekla je bila članica predsjedništva Vijeća Romskih udruga Hrvatske (VRUH Zagreb)2000.-2004.g.
 • 2000g. osnovao sam KUD “San Roma“ BPŽ-a ,koji broji 70 članova, na smotrama folklore u Zagrebu 08.travnja povodom Svjetskog dana Roma dvije godine za redom nastupali na smotrama te  za redom osvojili prvo mjesto (2002,I 2003.) Taj KUD je predan Braku Stanković koji je danas bez aktivnosti na žalost.
 • član Vijeća Europe I ODIHR u paktu o stabilnosti za izradu strategije Roma RH
 • 2011.g. sudjelovali u formiranju Nacionalne koordinacije Roma RH

Koje ste projekte ostvarili,

Udruženje Roma „Ludari“ rumunjskog porijekla je sa svojim korisnicima provelo niz projekata usmjerenih ka promicanju prava nacionalnih manjina i prava žena u suradnji sa Udrugom Kreativna Udruga „Bogatstvo u nama “Anđa Valić

Neki od njih su:

 • Planiranje obitelji
 • Žena Romkinja želi znati u sklopu kojega su provedene razne kreativne i praktične radionice (na teme: rak dojki, rak grlića maternice, spolno prenosive bolesti..) • Ravnopravnost spolova • Žena i politika
 • Skromno a lijepo
 • Od ništa, nešto- Kreativna udruga Bogatstvo u nama
 • Ljepota mog doma-Tradicijske kreativne vještine

-osnove pismenosti za žene Romkinje iznad 40 god
-2011. projekt od Savjeta za nacionalne manjine „Romi pod jednim krovom“ I.
-2012. Projekt od Savjeta „Romi pod jednim krovom“ II.
-2013. Od Savjeta projekt Dan Roma u Slavonskom Brodu organizirali
-2014. ostvaren projekt od Ureda za ljudska prava i prava nacionalne manjine, Šivanje nošnji za RKUD Ludari
2015./2016g.Pilot projekt od Zaklade Hrvatska za djecu. rad s školskom djecom izvaninstitucionalna nastava od 1-8razreda.
-projekt Europskih integracija BPŽ-e Europa za građane u Slavonskom Brodu
-projekt Dani otvorenih vrata za udruge
-Projekt u suradnji sa Učiteljskim fakultetom Slavonski Brod i Muzičkom školom „ZAJEDNO DO TOLERANCIJE“
-2016/2017. Projket od Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta, PC radionice za mlade Rome, seminar i edukacije mladih u folklor RKUD Ludari

Pročitajte još:

Život Roma u Slavonskome Brodu

Kulturni običaji i zanat Roma “Ludari” sa područja Slavonskoga Broda

🔥0