Ministrica Murganić najavila za drugo tromjesečje 2019. povećanje iznosa socijalnih pomoći ovisiti o proračunskim mogućnostima.

Foto: vlada.gov.hr
Autor: Phralipen

Ministrica Murganić najavila je donošenje novog Zakona o socijalnoj skrbi koje je planirano za drugo tromjesečje 2019. te će povećanje iznosa socijalnih pomoći ovisiti o proračunskim mogućnostima.

Socijalna pomoć trebala bi narasti te će se ukinuti gornji maksimalni iznos koji pojedina obitelj na ime socijalne pomoći može primiti, navodi Jutarnji list. Kućanstvo, sukladno aktualnom zakonu, ne može primati više od minimalne bruto plaće, koja trenutno iznosi 3439,80 kuna što se planira novim zakonom izmijeniti.

Rezultati istraživanja vezanih uz siromaštvo i materijalnu deprivaciju objavljeni u publikaciji Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: ispitivanje baznih podataka   pokazali su da gotovo cijelo romsko stanovništvo (93 posto) u Hrvatskoj ima dohotke ispod nacionalnog praga siromaštva te da više od trećine Roma (38 posto) živi u kućanstvima u kojima je najmanje jedan član barem jednom odlazio spavati gladan.

Nadalje, obzirom na pokazatelje u području zapošljavanja i uključivanja u gospodarski život, jasno je kako značajan udio romske populacije ovisi o socijalnoj skrbi da bi zadovoljio najosnovnije životne potrebe. Uzimajući u obzir izrazito nisku stopu zaposlenosti među Romima, jasno je da je sustav socijalne skrbi iznimno važan u smanjenju siromaštva romske populacije.

Novim odredbama najavljeno je i ublažavanje uvjeta za primatelje socijalne pomoći. Prema aktualnom Zakonu o socijalnoj skrbi pravo na zajamčenu minimalnu naknadu nema samac ili kućanstvo koje je vlasnik osobnog vozila ili koristi osobno vozilo u vlasništvu druge pravne ili fizičke osobe. Upravo se mnogi Romi susreću s tim ograničenjem obzirom da žive udaljeni od grada i nemaju mogućnost koristiti automobil za osobne, prijeke potrebe.

Izvor: phralipen.hr

0