BIH: Podizanje svijesti iz područja zaštite zdravlja romske populacije

Foto: Portal-udar
Autor: Admira Biberović

Udruženje Roma „Euro Rom“ realizira već šestu godinu za redom na području Tuzlanskog kantona projek pod nazivom „Podizanje svijesti iz područja zaštite zdravlja romske populacije“.

Aktivnost je usmjerena na unapređenje zdravstvene zaštite pripadnika romske nacionalne manjine sa ciljem da se olakša pristup zdrastvenoj zaštiti te radi na edukaciji i organizaciji preventivnih pregleda za Romkinje iz područja reproduktivnog zdravlja.

„Očekujemo da ćemo ove godine također, oko 200 Roma osigurati u skladu sa zakonima koji im to omogućavaju, kao i u okviru dobrovoljnog osiguranja koje udruženje Roma ‘Euro Rom’ plaća osobama koje ne mogu biti osigurane ni po kojem drugom osnovu“, izjavio je Nedžad Jusić, koordinator projekta.

Od 2013. do 2017. godine osigurano je 1087 korisnika za  zdravstvenu zaštitu putem osobnog dobrovoljnog osiguranja.

Korisnica Nezira Šuvalić, čiji je muž Halid Osmanović korisnik osobnog dobrovoljnog osiguranja od 2016. godine, ove godine je također osigurana putem osobnog dobrovoljnog osiguranja kao članica obitelji. Nezira je jako bolesna, vrlo često u Službi hitne medicinske pomoći zbog hipertenzije i niza oboljenja koja su se tokom godina proširila. Nije imala zdravstveno osiguranje i nekada bi je i vratili sa Klinike, ali sada zdravstveno osiguranje može da koristi kao i drugi građani, i da se nastavi liječiti.

„Razbolila sam se a nisam imala knjižicu. Kada god bi odlazila kod doktora morala sam plaćati preglede. Zahvaljujući udruženju ostvarila sam zdrastveno osiguranje i preko svog muža sada mogu redovno odlaziti kod doktora kako bi se nastavila liječiti„ , izjavila je Nezira Šuvalić.

Osigurana su sredstva za najmanje 200 žena za kompletne ginekološke preglede i za sistematske preglede  za najmanje 100 djece.

Vrlo značajno je da postoje ovakvi projekti da se podigne svijest o značaju odlaska kod ginekologa, navode u udruženju „EuroRom“. Na samom počektu projekta postojali su problemi jer žene su imale predrasude i strah odlaska kod ginekologa. Zahvaljujući medijatorima i angažiranom osoblju kroz razne edukacije o zdravlju, svake godine se povećava broj žena koje žele da obave ginekološke pregled. Također, navode u ovoj organizaciji, jedan od problema je i što se za ovakvu vrstu pregleda čeka čak od 6 mjeseci do godinu dana, a udruženje kada organizira, to traje par dana. Tokom pregleda dijagnosticirano je niz infekcija, mnogim ženama su otkriveni cin1 i cin1 tako da je tim ženama vrlo bitna podrška jer je njihovo liječenje dugotrajno. Preglede mogu obaviti  žene i djeca koji ne posjeduju zdravstveno osiguranje ni po kojem osnovu tako da ne moraju plaćati pregled.

„Zahvaljujemo se udruženju „Euro Rom“ što su nam omogučili preglede jer ovo nam svima puno znači. Ima dosta žena koje nemaju zdravstveno osiguranje, a nemaju ni novac da plate preglede i ne mogu se liječiti kod ginekologa. Odlazim samo kad sam trudna i ovako kada udruženje organizira. Puno žena je otkrilo da imaju karcinome ali ne idu redovno kod doktora da se liječe i sve je veći broj žena koje su obolile“, izjavila je Elvisa Suljić

Sve Romkinje  na području Tuzlanskog kantona koje su zainteresirane za odlazak na ginekološki pregled mogu se javiti u prostorije udruženja „Euro Rom“  .

Aktivnost se realizira na području Tuzlanskog kantona u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo FBiH, a sredstvima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Izvor: portal-udar.net

1