Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je objavilo Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada. godine.

Prihvatljivi prijavitelji: 
Komponenta 1: organizacije civilnog društva – udruge;
Komponenta 2: socijalni partneri –  sindikati, udruge sindikata više razine, udruge poslodavaca,  udruge poslodavaca više razine.

Opći cilj Poziva je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom, socijalnim partnerima i visokoobrazovnim institucijama u oblikovanju i provođenju reformi, te jačanje socijalnog dijaloga u kontekstu kreiranja boljih uvjeta rada s naglaskom na sezonske poslove.

Specifični ciljevi:
Komponenta 1
Razvijanje dijaloga i jačanje suradnje između organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem kreiranja poticajnog okruženja koje će doprinijeti stvaranju kvalitetne suradnje u tematskim područjima od interesa za Republiku Hrvatsku.
Komponenta 2
Uključivanje socijalnih partnera, prvenstveno sindikata, u aktivnosti zagovaranja, promicanja i osmišljavanja inovativnih načina suradnje s poslodavcima u kontekstu poticanja i kreiranja boljih uvjeta rada svih radnika, a posebice sezonskih radnika.

Poziv se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, prioritetne osi 4 – Dobro upravljanje, investicijskog prioriteta 11.ii Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, specifičnog cilja 11.ii.1. Razvijanje kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito nevladinih organizacija i socijalnih partnera te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.

Ukupna financijska sredstva Poziva iznose 76.000.000,00 Kn. Intenzitet potpore po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova, odnosno prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekta iz vlastitih sredstava.

Rok za prijavu je 16. kolovoza 2018.

Više informacija o Pozivu te natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Izvor: Europski socijalni fond

0