Srbija: Romi, a posebno Romkinje, i dalje diskriminirani

Foto: Zoran Pašalić (arhivska fotografija)

“Problemi s kojima se suočavaju pripadnici romske nacionalne manjine opstaju godinama, unatoč strateškim opredjeljenju države da se unaprijedi njihov položaj posebice u obrazovanju, zdravstvu i osobnim dokumentima”, istakao je Pašalić u priopćenju i naveo da preko 55 posto, od ukupnog broja pritužbi u području Prava nacionalnih manjina su pritužbe članova romske zajednice.

“Iako imamo sve više obrazovanih pripadnika romske nacionalne manjine, Zaštitnik građana sve češće prima pritužbe visoko obrazovanih mladih Romkinja i Roma, koji ne mogu zaposliti”, ističe Pašalić u priopćenju.

Zastupnik gradjana posebno ističe da se romske žene i dalje diskriminiraju na više načina.

“Isključenost iz obrazovanja, rano napuštanje školovanja, udaja u ranoj dobi, višestruke trudnoće s malim vremenskim razmakom između njih, nedostupnost informacija i financijska i druga ovisnost od starijih članova obitelji i partnera, visok rizik od nasilja u obitelji i partnerskim odnosima i dalje karakteriziraju život velik broj romskih žena “, navodi se u priopćenju.

Zaštitnik građana podsjeća i da je uputio niz preporuka Ministarstvu zdravlja i tijelima jedinica lokalnih samouprava kako bi se poboljšala prevencija i zaštita seksualnog i reproduktivnog zdravlja žena i djevojčica Romkinja, uključujući i uređivanje pravnog položaja zdravstvenih medijatorki.

“Naročito su neophodne sustavne mjere i unapređenje normativnog okvira radi prevencije i eliminacije ranih, ugovorenih i prisilnih dječjih brakova, kao i kampanje podizanja svijesti kojima bi se naglasile štetne posljedice dječjeg braka. Službeni podaci govore da je u romskoj zajednici ranih brakova 57 posto, vrijeme incidencija romskih žena je između 13 i 27 godina, a stopa ranijeg rođenja kod djece djevojaka u romskoj populaciji iznosi 38 posto “, upozorio je Pašalić.

Izvor: rts.rs

1