Izvješće pučke pravobraniteljice za 2017. godinu

Foto: pixabay
Autor: Phralipen

Prema Izvješću pučke pravobraniteljice za 2017. godinu i u skladu s podatcima iz prethodnih godina, najviše je zločina motivirano nacionalnim ili etničkim podrijetlom oštećenika, pri čemu su četiri djela počinjena prema Romimatri prema Srbima te dva prema Bošnjacima, a osobe homoseksualne orijentacije bile su metom zločina iz mržnje u pet slučajeva.

Nešto više od četvrtine smatra da bi Romi koji rade u uslužnim djelatnostima odbili mnogo klijenata, a oko trećine kako ne bi trebalo zapošljavati azilante. Kako bi se umanjili ovakvi isključivi stavovi, koji mogu dovesti do diskriminacije, osim obrazovanja o zajedničkim vrijednostima i uvažavanju različitosti, važno je različitost iskusiti u svakodnevnom životu. Primjerice, istraživanje o stavovima učenika osnovnih škola u Varaždinu pokazalo je da u školi koju zajedno polaze romski i hrvatski učenici 57,4% učenika želi dijete romskog podrijetla za prijatelja, dok u školi koju ne polaze Romi, prijatelje romskog podrijetla želi samo 17,3% učenika.

Obrazovanje

Tijekom 2017. nisu podmirivani troškovi školovanja/prekvalifikacije pripadnika romske nacionalne manjine, jer Povjerenstvo koje donosi suglasnosti za raspodjelu financijske pomoći od rujna 2015. nije održavalo sjednice. Radi toga, obrazovne su ustanove za podmirivanje troškova prekvalifikacije teretile polaznike, proizvodeći zamjetan odvraćajući učinak. Zatim, MZO stipendira romske učenike s 500,00 kn, dok 300,00 kn primaju Romi učenici ponavljači, ukoliko su promijenili program. Međutim, ukoliko ne promijene program, gube stipendiju u potpunosti, što mnogi ne znaju. Kako su mnogim učenicima romskog podrijetla stipendije nužne, zbog njihovog gubitka uglavnom su odustajali od daljnjeg školovanja, vraćajući se u začarani krug neobrazovanosti, nezaposlenosti i siromaštva. Osim nedostupnih informacija o mogućnosti zadržavanja barem dijela stipendije za ponavljače, nejasno je i zbog čega promjena programa osigurava daljnje primanje stipendija, a ostanak u istom programu, čiji kurikulum je učenik već pratio, to ne omogućava.

Foto: screenshot/http://ombudsman.hr

Stanovanje

Stanovanje Roma izaziva kontroverze i otpore već u fazi planiranja. Naime, tijekom 2017. u javnosti se pojavila informacija o planu Grada Zagreba za preseljenje nekoliko romskih obitelji u novoizgrađeno naselje Sveta Klara. Dio stanovnika ovog i okolnih naselja javno se žestoko pobunio, a i djelu romske zajednice takav plan nije bio prihvatljiv. Pojedini Romi ne žele novi „geto“, a starosjedioci ne žele „romski geto“ u svojem kvartu. Grad Zagreb je iznio dugoročne planove izgradnje naselja za stanovnike s povećanim socijalnim potrebama, no njihova konkretizacija se ne čini skorom.
Mnogo je suprotstavljenih mišljenja Roma, pripadnika većinskog stanovništva, stručnjaka i tijela zaduženih za kreiranje strategija i provođenja projekata socijalnog stanovanja o najboljim rješenjima za unaprjeđenje uvjeta stanovanja Roma i drugih socijalno ugroženih članova društva, no u RH ne postoji opći propis o socijalnom stanovanju, što otežava sagledavanje cjelokupnog područja.

Zapošljavanje

Osim temeljem dobi, pritužitelji su se pučkoj pravobraniteljici obraćali i radi diskriminacije prilikom zapošljavanja temeljem njihove etničke pripadnosti, pri čemu je u RH naročito pogođena romska nacionalna manjina. I dalje je poslodavcima često neprihvatljivo zapošljavanje Roma, ponajviše zbog raširenih stereotipa o njihovom načinu života i radnim navikama. Rezultati Istraživanja o stavovima i razini svijesti o diskriminaciji i pojavnim oblicima diskriminacije pokazuju da čak 28,4% ispitanika smatra kako Romi zaposleni u uslužnim djelatnostima odbijaju klijente, dok ih je 24% navelo kako bi im, da imaju vlastitu tvrtku, bio problem zaposliti osobu romske nacionalnosti. Ovome zasigurno doprinosi mišljenje više od 48% ispitanika kako Romi ne žele raditi te da većina živi od socijalne pomoći.

Cijelo izvješče pročitajte na phralipen.hr.

 

1