BIH: Tuzla usvojila Akcijski plan za rješavanje problema Roma

Foto: portal-udar.net
Autor: Admira Biberović

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, prezentirala je jučer u Tuzli Akcijski plan za rješavanje problema Roma na području Grada Tuzle. Na promociji su prisustvovali svi akteri koji su radili na izradi Akcijskog plana, predstavnici kantonalne i gradske izvršne vlasti, škola, institucija socijalne i zdravstvene zaštite i drugi.

Važnost Akcijskog plana za Rome je taj za razliku od državnog jeste taj što će se raditi na lokanoj razini i problemi će se riješavati sistemski sa nvo i lokalnim institucijama.

„Tuzla je jedan od prvih gradova u Bosni i Hercegovini koji je izradio ovaj Akcijski plan na lokalnoj razini. Danas su se okupili svi akteri koji su radili na tom planu kako bi se upoznali s njihovom ulogom i dužnostima u njegovoj implementaciji, te osiguralo njegovo pravovremeno planiranje i efisaniju realizaciju predviđenih aktivnosti. Smatram da je ovaj plan ambiciozan, a očekujem da će njegova implementacija popraviti položaj Roma“, izjavio je službenik za ljudska prava u Uredu OSCE-a u Tuzli, Samir Arnaut.

Akcijski plan za rješavanje problema Roma usvojilo je Gradsko vijeće Grada Tuzla, s ciljem sistemskog i sveobuhvatnog rješavanja problema romske zajednice.

Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović, mišljenja je da su ovakvi strateški dokumenti veoma važni za unapređenje kvaliteta života manjina, ističući da bi ovakav dokument mogao doprinijeti dobivanju sredstava iz raznih međunarodnih fondova.

„Napravljen je dobar plan po pravilima strateškog planiranja, gdje smo predvidjeli kvalitet života iz područja komunalne infrastrukture, stanovanja i posebno potencirali obrazovanje,“, izjavio je Imamović.

U novembru prošle godine, Gradsko vijeće Grada Tuzla, jednoglasno je usvojio Akcijski plan za Rome 2018-2021. Ovaj strateški dokument obuhvata pet prioritetnih oblasti: zapošljavanje, stambeno zbrinjava, zdravestvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i obrazovanje.

„S obzirom da smo imali Akcijski plan usvojen na državnoj razini koji nije dao željene rezultate za Rome na lokalnom nivou, pristupili smo izdradi Lokanog akcionog plana i Grad Tuzla je prvi Grad na kantonu koji je usvojio takav jedan dokument. Time možemo  biti ponosi na Gradsko vijeće koje je usvojilo takav dokument, a na prijedlog gradonačelnika. Konkretne aktivnosti su navedene u Akcijskom planu. Prvenenstevno, najveću ulogu ćemo dati obrazovanju romske djece, odnosno Roma u Gradu Tuzla, kako bi bili ravnopravni partneri u rješavanju i drugih problma“, izjavio je gradski vijćnik  Nedžad Jusić i istakao da su od početka ove godine već vidljivi rezultati Akcijskog plana, navodeći primjer ulaganja sredstava u komunalnu infrastrukturu u tuzlanskom naselju Krojčica.

Za realizaciju Akcijskog plana u naredne četiri godine, predviđeno je preko 5 miliona KM, a samo za ovu godinu, Grad Tuzla je izdvojio 40.000 KM. Pored Grada, sredstva za sprovođenje Akcijskog plana, biti će osigurana i od drugih donatora.

Izvor: portal-udar.net

0