Srbija: Izrađena gramatika Romskog jezika

Foto: Ilustracija RTV

BEOGRAD – Završena je gramatika romskog jezika čiji su autori predsjednik Međunarodne akademije znanosti i umjetnosti Roma, prof. dr Rajko Đurić i Zlatomir Jovanović, ovo kapitalno dijelo biti će uskoro objavljeno.

Poslije studiozne analize romske fonetike, odnosno glasova koji se javljaju u svim značajnijim dijalektima koji je, prethodno odabrao Međunarodna komisija, da bi se koristili za policentričnu standardizaciju romskog jezika utvrđeno je da se Romsko latinično pismo sastoji od 38 slova.

Prvi put je utvrđeno da u romskom jeziku im pet deklinacija. Tri deklinacije vrijede za imenice muškog roda i dvije za imenice ženskog roda. Srednji rod ne postoji u romskome jeziku.

Sustav padeža romskog jezika je dvostepenski. Čine ga nezavisni padeži (nominativ, kosi padež i vokativ) i ovisni (genitiv, dativ, akuzativ – koji je podudaran s kosim padežom – instrumental, lokativ i ablativ).

Oblici ovisnih ili dubinskih padeža su od nepromjenjive osnove kosog padeža i promjenjivih pdežnih markera.

Morfološko – sintaksička i semantička analiza ovih padeža u jednini i množini predstavljaju prvo jezgro morfologije romske gramatike.

Drugu jezgru čine glagoli, koji se, kao u sanskritu i novoindijskim jezicima, dijele na tematske i atematske i stvaraju konjugacioni sustav koji se u znatnoj mjeri razlikuje od, recimo, konjugacionog sustava u srpskoom jeziku.

Gramatika određuje sintakse i semantiku romskog jezika.

Semantika se prvo obrađuje u ovoj knjizi, kaže Međunarodna akademija romske umjetnosti i znanosti.

Izvor: rtv.rs

🔥2