FOTO: Savez Roma u R.H. “Kali Sara” održao sastanak u Puli

Savez Roma u R.H. “Kali Sara” je dana 25. i 26. studenoga održao kvartalni sastanak u Puli.

🔥3