Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala je dva natječaja

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala je dva natječaja od kojih je jedan natječaj za odobravanje financijskih oblika podrški te jedan za dodjelu nagrada

I. NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH PODRŠKI

INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGE
Institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i razvoj isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj, a dodjeljuju se ovim natječajem udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoju 3 kategorije kroz zasebne podnatječaje koji obuhvaćaju navedene kategorije:
(1) podnatječaj: institucionalna podrška do Kn 300.000,00 – do 10 podrški
(2) podnatječaj: institucionalna podrška do Kn 200.000,00 – do 15 podrški
(3) podnatječaj: institucionalna podrška do Kn   50.000,00 – do  5 podrški
Rok za prijavu : do 12:00 sati (podne) 15. rujna 2017. godine za internetske prijave, dok je potvrdu o verifikaciji postavljene dokumentacije potrebno dostaviti isključivo poštom do 15. rujna 2017. godine (nije prihvatljiva dokumentacija sa poštanskim žigom nakon 15. rujna 2017. godine).

Cjelokupna dokumentacija dostupna je na:

II. NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADA

NAGRADA “OTISAK SRCA” – ZA RAZVOJ VOLONTERSTVA DJECE I MLADIH
Natječaj je otvoren za osnovne škole za prijavu učeničkih prijedloga inovativnih volonterskih inicijativa (akcija) u lokalnoj zajednici kao i za srednje škole u Republici Hrvatskoj za prijavu inovativnih modela motiviranja i uključivanja učenica i učenika za volonterski rad i društveni angažman u školi i/ili lokalnoj zajednici. Dodijelit će se ukupno do 10 nagrada za osnovne škole i do 5 za srednje škole, a svaka nagrada uključuje novčani dio od 10.000,00 kuna za provedbu nagrađene inicijative ili modela volontiranja i društvenog angažmana te plaketu “Otisak srca”.
Rok za prijavu: do 15. rujna 2017. godine

Cjelokupna dokumentacija dostupna je na:

Izvor: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Program Šalter

0