Projekt ‘Daj pet!’: Produženi boravak za učenike romske nacionalnosti u Kuršancu

Foto: Sfera

Nakon uspješno provedenog projekta EDU –K Phase II, Sfera od 1. prosinca u romskom naselju Kuršanec provodi projekt ‘Daj pet!’ koji financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Glavna aktivnost je organizirani produženi boravak za učenike romske nacionalnosti koji redovnu nastavu pohađaju u Osnovnoj školi Kuršanec koja je je ujedno i partner na ovom projektu. Produženi boravak predviđa učenje i bolje svladavanje hrvatskog jezika kao preduvjeta za stjecanje drugih znanja i vještina.

Sadržaj je oblikovan stjecanju životnih vještina (radne navike, osobna higijena i zdravi stilovi života, usvajanje društvenih vrijednosti) istovremeno poštivajući romsku kulturu i identitet. Na ovaj način, romski će učenici izvan redovnog odgojno – obrazovnog sustava usvojiti primjerena stajališta i poboljšati kvalitetu života u skladu sa svojim interesima i sposobnostima.

Projektom se žele osigurati uvjeti za kvalitetniju pripremu romske djece za uključivanje u odgojno-obrazovni proces, povećati životne vještine romskih učenika i njihove kapacitete za praćenje redovne nastave u osnovnoj školi i aktivno uključiti roditelje u odgojno-obrazovni proces razvoja njihove djece i praćenje napretka.

Učenicima će biti dostupni svi resursi kao i stručna pomoć voditeljice boravka, romskih pomagača i studenata volontera. Uključivanjem studenata, budućih učitelja u projekt, stvaraju se preduvjeti kojima će se osnažiti njihovi kapaciteti za rad s romskom djecom jer će biti u direktnom kontaktu s romskim učenicima.

Produženi boravak odvija se svakodnevno u prijepodnevnom i poslijepodnevnom terminu u dvorani Romskog obiteljskog centra u Kuršancu.

Ciljana skupina projekta su djeca romske nacionalne manjine, učenici nižih razreda osnovne škole i njihovi roditelji a na raznim aktivnostima zajedno ćemo učiti o prihvaćanju različitosti, ulozi u zajednici, aktivnom uključivanju u razvoj zajednice te općenito o važnosti obrazovanja s ciljem promicanja jednakopravnosti i socijalne uključenosti.

Izvor: emeđimurje.rtl.hr

🔥0