Održana radionica na temi Ljudska prava, tranzicijska pravda i raspad Jugoslavije

Održana radionica na temi: Ljudska prava, tranzicijska pravda i raspad Jugoslavije

Autor: Čedo Todorović

Inicijativa mladih za ljudska prava u Hrvatskoj je dana 25.10.2014 godine u prostorijama udruge  Loco-Moto održala radionicu  za lokalne aktiviste i mlade na Programu prekogranične suradnje Hrvatske i Srbije.

Mladi su imali priliku čuti o počecima demakracije i ljudskim pravima, te o važnijim događajima i pokretima koji su povezani za revoluciju i borbu za ljudska prava. Mladi su isto imali priliku čuti o temeljnoj deklaraciji UN-a o ljudskim pravima, Europskoj Konvenciji o ljudskim pravima, te o Ustavnom zakonuz Republike Hrvatske, gdje članak 14 govori o ljudskim pravima i o pravima sloboda građana Republike Hrvatske.

Prisutni su čuli kako funkcionira pravosudni sustav u Rep. Hrvatskoj, te ako građani smatraju da su im prava povrijeđena, mogu uložiti tužbu Europskom sudu za ljudska prava, ali prvo moraju proći pravosudni sustav u Rep. Hrvatsko. Mladi su imali priliku čuti o funkciji pravobranitelja u Republici Hrvatskoj, te o počecima stvaranja države južnih slavena i o njezinom raspadu. Na kraju su mladi imali debatu o pravima LGBT zajednice.

« od 13 »

 

 

0