Srbija: I dalje se ne naslućuje rješenje za stanovnike Čukarički šume

SRBIJA – U neformalnom naselju “Čukarička šuma” preko 17 godina žive Romi i Romkinje, uglavnom interno raseljene osobe s Kosova, u improviziranim stambenim objektima bez ikakve infrastrukture, iu krajnje nehumanim uvjetima. Prema popisu Sekretarijata za socijalnu zaštitu u naselju živi 81 porodica, odnosno 467 osoba. Gotovo bez izuzetka, riječ je o nezaposlenim osobama. Najčešće žive isključivo od sakupljanja sekundarnih sirovina.

Nakon više od 17 godina još uvijek nema naznaka za pronalaženje trajnog i održivog stambenog rješenja za ova lica.

U studenom 2014. godine, Praxis je, uz podršku SKRUG-a koji okuplja 75 organizacija civilnog društva i Mreže organizacija za djecu Srbije, koja okuplja 95 organizacija civilnog društva, uputio molbu Komesarijatu za izbjeglice i migracije za urgentno pružanje pomoći stanovnicima neformalnog naselja “Čukarička šuma “u vidu dodjele materijala za ogrjev.

Tadašnji povod za obraćanje bio je organiziran prosvjed građana / ki naselja Čukarička padina protiv stanovnika / ca obližnjeg neformalnog naselja “Čukarička šuma” zbog kancerogenog dima koji je, prema tvrdnjama građana, poticao od paljenja guma, kablova i drugih sekundarnih sirovina u tom naselju. Iako su građani koji su prosvjedovali isticali da je zbog kancerogenog dima ugroženo njihovo zdravlje i zdravlje njihove djece, tijekom paljenja sekunadarnih sirovina, ipak, najviše trpi zdravlje samih stanovnika naselja “Čukarička šuma”.

Prije dvije godine izrazili smo zabrinutost za stanovnike / ce naselja “Čukarička šuma” i, imajući u vidu široko rasprostranjenu diskriminaciju prema Romima i Romkinjama, ukazali na prosvjede kao na ozbiljnu prijetnju miru i sigurnosti stanovnika / ca naselja. Svjesni činjenice da je za rješavanje problema stanovnika / ca neformalnog naselja “Čukarička šuma” i pronalaženje trajnog i održivog rješenja za pitanje stanovanja neophodno uključivanje svih relevantnih aktera, tada smo se obratili Komesarijatu za izbjeglice i migracije s molbom da hitno poduzme mjere i aktivnosti unutar svoje nadležnosti i da u suradnji s relevantnim institucijama i državnim tijelima osigura rješavanje stambenog pitanja stanovnika ovog naselja i osigurati da im se uputi pomoć u vidu dodjele drva za ogrjev. Tom prilikom, dobili smo odgovor da je Komesarijat za izbjeglice i migracije inicirao sastanak nadležnih službi opštine Čukarica i Grada Beograda, koji je održan 2014/11/21. godine, kada je dogovoreno da Grad Beograd donese plan zatvaranja neformalnih centara na teritoriji Grada iu skladu s tim poduzeti odgovarajuće aktivnosti.

Od rujna su ponovno aktualni prosvjedi građana / ki opštine Čukarica, koji su u medijima zabilježeni naslovima Čukarička padina u dimu spaljenih guma i LJUDI, POTROVAĆE NAS! Žitelji Čukarički padine zabrinuti zbog svakodnevnog paljenja guma i kabela. Gradske vlasti su se dosjetile ovog puta na koji način mogu riješiti problem paljenja sekundarnih sirovina – uvođenjem cjelodnevnog dežurstva oko ovog dijela Čukarički padine, tako da će se na prijave građana, au suradnji sa Komunalnom policijom brzo reagirati ukoliko dođe do ponovnog paljenja sekundarnih sirovina.

Unatoč Praxisovoj inicijativi, molbi i ukazivanju na neophodnost urgentnog pružanja pomoći stanovnicima ovog naselja, situacija se nije značajno promijenila. Pred dolazeću zimu, kako ne vidimo adekvatan odgovor predstavnika vlasti na probleme s kojima se suočavaju stanovnici / e neformalnog naselja “Čukarička šuma”, još jednom apeliramo da se poduzmu mjere koje imaju za cilj unaprjeđenje životnih uvjeta u ovom naselju.

Izvor: praxis.org

3