Nansen Dijalog Centar iz Osijeka i Romski Nacionalni Forum iz Belog Manastira su održali drugi sastanak

Foto: Čedo Todorović
Autor: Romski Portal/Čedo Todorović

Nansen Dijalog Centar iz Osijeka i Romski Nacionalni Forum iz Belog Manastira su 27 i 28 rujna su održali drugi sastanak u sklopu projekta “Izgradnja prekretnica u zaštiti ljudskih prava romske zajednice – postupno jačanje kapaciteta OCD-a i javnih ustanova u pristupu ljudskih prava”.

Sastanak je okupio predstavnike Roma i predstavnike Vijeća Romske Nacionalne Manjine na razini županija i gradova iz Međimurske županije, Primorsko-goranske županije, Osječko-baranjske županije i Brodsko-posavske županije. U prvom danu uvodnogdijela sastanka Nansen Dijalog Centar iz Osijeka i Romski Nacionalni Forum iz Belog Manastira su predstavili dosadašnji njihov rad od inicijativnog prvog sastanka, 2 radionice koje su se održale u Topuskom, te obilasku gradova i održavanja sastanaka na lokalnoj razini između lokalnih vlasti i romskih predstavnika sa ciljem upoznavanja lokalnih vlasti o problemima sa kojima se Romi suočavaju. Nakon toga su se i ostali predstavili sa dosadašnjim svojim radom.

Drugi dan u prvom dijelu, sudionici su se upoznali sa primjerima dobre prakse. Prvi primjer je “Romska Kuća“, Udruge Roma Lovara i predsjednika Goran Đurđević. Prezentaciju je održala Slađana Đurđvić.  Drugi primjer je aktivni rad RKUD-a Darda iz Darde koji što se osim kulturnog dijela bavi i ostalim pitanjma u romskoj zajednici, koju je prezentirala ćlanica Elizabeta Takač. Predsjednik RKUD-a Darda je Jovica Radosavljević.

Drugi dio je bila prezentacija o potrebi umrežavanja između udruga i Romskog Nacionalnog Foruma.

10298 false true true false true true false auto false ease-in-out 300 auto false 0 true true Previous (Left arrow key) Next (Right arrow key)
%curr% of %total%
0