Romi u udžbenicima: Izbrisano, iskrivljeno, izmišljeno

U hrvatskom obrazovnom sustavu, kako smo već i pisali, povijest romske zajednice gotovo je nepostojeća te se čak i tragična stradanja Roma pod ustaškom vlašću tek usputno spominju, umjesto da budu jedan od bitnijih dijelova nastave povijesti o Drugom svjetskom ratu. Upravo je zbog toga, u izdanju njemačke zaklade Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (Sjećanje, odgovornost i budućnost) i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar 2018. godine objavljen Priručnik za učitelje i nastavnike: Romi u Drugom svjetskom ratu u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, 1941.-1945.

Zanimljivo nam se, u tom kontekstu, početkom ove godine osvrnuti i na veliko istraživanje koje su zajednički napravili Institut Georg-Eckert (GEI), Fond za obrazovanje Roma (REF) i Vijeće Europe (VE), a koje analizira zastupljenost Roma u nastavnim programima i školskim udžbenicima koji se trenutno koriste u školama širom Europe. Time dobivamo uvid u šire europske (obrazovne) politike i društva, a ne samo hrvatske.

Studija udžbenika uključuje predmete iz povijesti, građanskog obrazovanja i zemljopisa iz 22 europske zemlje: Hrvatske, Francuske, Njemačke, Mađarske, Kosova, Poljske, Španjolske, Italije, Rumunjske i Velike Britanije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Češke, Makedonije, Moldavije, Crne Gore, Srbije, Slovačke, Austrije, Belgije i Finske.

Istraživanje je pokazalo da je zastupljenost Roma uglavnom ograničena unutar pojedinih tematskih konteksta, a i u tim slučajevima se radi o nedovoljnim, često stereotipnim, a ponekad i posve netočnim predstavljanjima. Neki se udžbenici izričito bave pitanjima „raznolikosti“, „interkulturalizma“, ili „multikulturalizma“ i ljudskih prava kada se spominju romske zajednice ili pojedinci i prepreke s kojima se susreću u suvremenim europskim društvima.

Postoje značajne razlike u svim zemljama, i u opsegu i načinu na koji se spominju Romi i Romkinje. Raspon se kreće od jednostavne upotrebe riječi “Romi” u odnosu na jednu od mnogih etničkih skupina prilikom nabrajanja manjina, statistika ili žrtava holokausta, do posebnih posveta, u odvojenim lekcijama, i, u iznimnim slučajevima, potpunih lekcija ili nastavnih jedinica posvećenih Romima (na primjer, Austrija, Mađarska).

Cijeli tekst pročitajte na izvoru.

Autor: Ivana Perić
Izvor: Phralipen

🔥0