U Srbiji započela kampanja “Upoznaj ne sudi!”

Srbija ima neophodne zakonske osnove i mehanizame za borbu protiv diskriminacije Roma, ali se oni ne primjenjuju u dovoljnoj mjeri. Osnovni uslov za pomak na unapređivanju položaja Roma je suzbijajanje stereotipa i predrasuda, koje još uvijek postoje na svim razinama društva i ograničavaju pristup obrazovanju, sustavu zdravstvene i socijalne zaštite, zapošljavanje i rješavanje stambenih pitanja – zaključeno je na panel diskusiji održanoj 09 prosinca u Nišu, u Deli prostoru.

“Princip Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji 2016‒2025 je prebacivanje težišta sa nacionalnog na lokalnu razinuo. Na nacionalnom nivou se bavimo usvajanjem propisa, a pri tome moramo stalno da gledamo ka gradovima i općinama i ljudima, koji u svakodnevici osjećaju efekte tih politika i mjera,“ rekla je na početku diskusije Nina Mitić, pomoćnica Ministra za rad, zapošljavanjе, braniteljska i socijalna pitanja, koje je nosilac kampanje Upoznaj, ne sudi!, čiji je početak označen ovom panel diskusijom. Cilj kampanje je smanjеnjе prеdrasuda prеma Romima i promocija tolеrancijе i antidiskriminacijе.

Nedavno istraživanje Odnos građana i građanki prema diskriminaciji u Srbiji pokazuje da dve trećine građana (69%) prepoznaje da u Srbiji u značajnoj mjeri postoji diskriminacija, a njih 50 posto kao najizloženije diskriminaciji vidi Rome. “Ali, izvještaj pokazuje i da upravo ispitanici koji živе u južnoj i istočnoj Srbiji, gde su zabilježeni ekstremni slučajevi diskriminacije i gdje živi veliki broj Roma, u najmanjеm postotku (13%) vidе Romе kao ugrožеnu grupu,” navela je Ivana Filipov, savjetnica Povjerenika za zaštitu ravnopravnosti i naglasila da je povjereniku u toku 2018.godine upućeno samo 28 pritužbi na diskriminaciju po svojstvu romske nacionalnosti. Ovo istraživanje je, u okviru Njemačke razvojne suradnje, podržala Njemačka organizacija za međunarodnu suradnju GIZ.

Na početku panel diskusije prikazan je kratki film u kom su objedinjeni dijelovi izvještaja elektronskih medija o slučajevima nasilja i diskriminacije koji su se dogodili u posljednjih pet godina u Nišu i okolini, sa posebnim naglaskom na školu “Vuk Karadžić” u Nišu, koju 90% pohađaju učenici romske nacionalnosti.

“Nije dovoljno da konstatiramo da takva situacija postoji i da nije prihvatljiva, već je neophodno da potaknemo multusektorsku suradnju i povežemo aktere koji mogu da poduzmu adekvatne mjere prеvеncije. U suprotnom, ostajemo na javnom deklariranju da nešto nije prihvatljivo, a od toga nitko nema koristi. Posebno ne djeca te škole koja će jednog dana, u zavisnosti od onoga što mi poduzmemo sada, raditi i plaćati porez u Srbiji ili biti tražitelji socijalne pomoći u neuslovnim naseljima,” rekao je Petar Antić, menadžer projekta Inkluzija Roma i drugih marginaliziranih grupa u Srbiji, koji provodi GIZ.

U diskusiji su učestvovali i predstavnici odjeljenja za inspekcijske poslove Ministarstva prosvjete, znanosti i tehnološkog razvoja i udruženja građana„Inicijativa za ekonomska i socijalna prava A-11“ i „Roma World“.

Panel diskusije u okviru kampanje Upoznaj, ne sudi! u narednom razdoblju biti će održane i u Beogradu, Leskovcu i Novom Sadu. “Druge aktivnosti kampanje su orijentirane uglavnom na mlade ljude jer su oni otvoreniji za usvajanje novih stavova. Istovremeno oni će oblikovati odnose u društvu u budućnosti. Zato je kampanja okrenuta socijalnim mrežama, uključuje poznate YouTubere i osobe iz javnog života Srbije. Također, u deset srednjih škola u deset gradova u Srbiji mladi iz školskih parlamenata dobiti će priručnike i materijale koji su im potrebni da organiziraju radionice i druge aktivnosti na temu diskriminacije,” objasnila je Radmila Nešić, predsednica Udruženja građana ,,Tеrnipе”, koje uz podršku GIZ-a realizuje kampanju Upoznaj, ne sudi!

Izvor: ROMinfomedia

🔥1