MATJAŠ ORŠUŠ ‘Ispričavam se građanima Međimurja za svaki prekršaj pojedinaca iz romske zajednice’

Unatoč brojnim pitanjima koja su postavljena, današnji Aktualni sat Županijske skupštine obilježio je istup vijećnika Matjaša Oršuša koji se javnosti obratio kao predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Međimurske županije

Sa županijske govornice uputio je javnu ispriku građanima Međimurja zbog ponašanja pojedinaca iz redova romske zajednice te svoje sunarodnjake pozvao na zajedničku borbu protiv ponašanja koje ugrožava međuljudske odnose i otežava suživot. Apelirao je i na sve nadležne institucije na djelovanje koje će zaštiti dignitet i ljudska prva svih građana, bez obzira na nacionalnost.

-U ime Vijeća romske nacionalne manjine, u ime romske zajednice i u svoje osobno ime, koristim priliku da se građanima Međimurja javno ispričam za svaki i najmanji prekršaj počinjen od strane pojedinaca, a pripadnika romske zajednice. Romska zajednica najoštrije osuđuje svaki neprimjereni oblik ponašanja, narušavanja javnog reda i mira i drugih lakših ili težih kaznenih djela koja su se činila i čine od strane pojedinaca recidivista, a prepoznati kao članovi iz romske zajednice. Romska zajednica nikako ne smije i neće dopustiti da bude talac takvih pojedinaca, jer zbog takvih pojedinaca nikako ne može i nije zaslužila kolektivnu odgovornost. Ograđujemo se i sramimo svakog oblika neprimjerenog ponašanja pojedinaca iz romske zajednice.

Stoga pozivam romsku zajednicu da u zajedničkoj borbi zaustavimo svako nepoželjno ponašanje spomenutih recidivista i da zaustavimo širenje štete uzrokovane od onih koji bez razmišljanja ugrožavaju međuljudske odnose i otežavaju svaku borbu i težnju za bolji život svih nas građana Međimurja. S ovog mjesta pozivam sve nadležne institucije i sustave na pravovremenu reakciju i žurno djelovanje s ciljem da se svakog počinitelja adekvatno kazni te se poduzmu sva moguća zakonska ovlaštenja u prevenciji i discipliniranju svih onih građana koji svojim neprimjerenim ponašanjem ili djelovanjem čine prekršajna ili kaznena djela. Isto tako da se zaštite dignitet i ljudska prava svih građana na području Međimurske županije u svakom segmentu ljudskog života.

Romskoj zajednici želim poručiti da ćemo, od danas, strože voditi brigu o stanju njihovih romskih naselja i da ćemo se posebno posvetiti borbi za rješavanje svih njihovih problema, ali ih jednako tako molim da se suzdrže od stvaranja naprasnih problema kako u njihovim naseljima tako i izvan njih. Župana, gradonačelnike i načelnike molim da jednako tako vode brigu o svim svojim mještanima bez obzira kojoj zajednici pripadali. Tražim njihov potpuni angažman i otvorenu suradnju s legitimnim predstavnicima romske nacionalne manjine.

Na kraju želio bih završiti citatom Nelsona Mandele: „Da bi čovjek bio slobodan nije dovoljno odbaciti svoje okove, već živjeti na način da poštuje i razvija slobodu drugih ljudi“, poručio je Oršuš.

Uz pljesak svih vijećnika, Oršuš je na kraju svog istupa primio i čestitku međimurskog župana Matije Posavca. On je Oršušovu ispriku i izlaganje ocijenio važnim korakom u pravom smjeru. Naglasio je da će svi napori romske zajednice u vraćanju narušenog povjerenja te inicijative za poboljšanje međuljudskih odnosa i suživota imati njegovu punu podršku, kao i svu potrebnu potporu županijskih službi, ali i ostalih jedinica lokalne samouprave u Međimurju.

Cijeli tekst pročitajte na izvoru.

Autor: Miljenko Ovčar
Izvor: emedjimurje

🔥1