Srbija: U Beogradu biti će održana FRKA#5 (Festival romske kulture i aktivizma)

U petak, 13. prosinca od 20 do 23 sati, u sali Amerikana Doma omladine u Beogradu biti će održana FRKA#5 (Festival romske kulture i aktivizma). Na festivalu će nastupiti glumica Gorica Popović, glumac Slobodan-Boda Ninković, pjevačica Aleksandra Slađana Milošević, grupa Kal, Ivan Kurtić, Dušan Kurtić i orkestar Ivana Makevića.

Ovo je već peta godina kako Romski kulturni centar i partnerske organizacije organizuju festival FRKA, sa ciljem da postane najveći tradicionalni događaj u Europi i da svojim aktivnostima stavi u žižu ljudska i manjinska prava.

U Srbiji, manifestacije iz oblasti kulture i kulturno-umjetničke aktivnosti Roma su ograničene na lokalni nivo, a njihov domet se uglavnom završava publikom iz romske zajednice.

Kulturni događaji Roma rijetko su zastupljeni na javnim medijskim servisima i obično nemaju adekvatno mjesto u vodećim institucijama kulture, kazali su organizatori.

FRKA#5 je jedan od načina da se pronađe novi model kako bi se naglasile pozitivne vrijednosti Roma kao što su: vrhunska umjetnost (naročito iz područja glazbe), slobodan duh, tolerancija i dr.

Cilj festivala je da predstavi savremenu romsku kulturu na kreativan i inovativan način, bez isticanja kulturnih i etničkih razlika, naglašavajući univerzalne vrijednosti koje su nam zajedničke.

Trenutno je romska zajednica kao i njihova kultura marginalizirana u svim aspektima socijalnog i ekonomskog života.

Želja organizatora je da romska kultura bude atraktivnija i dostupnija svima, bez obzira na nacionalnu pripadnost, obrazovni status i starost, da dobije na snazi i privuče pažnju javnosti u promovisanju otvorenog dijaloga, koji je okrenut ka rješavanju problema i najvažnijih pitanja romske zajednice.

Festival FRKA#5 podržali su Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Sekretarijat za kulturu – Grad Beograd, Ministarstvo kulture i informisanja, SOKOJ i Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora.

Autor: D.S.
Izvor: Romski Portal Udar

🔥2