Srbija: Informiranje Roma o HIV-u i prevenciji

Udruženje građana Ternipe iz Pirota realiziralo je akciju povodom Međunarodnog dana borbe protiv HIV-a. Oni su u romskim naseljima Rasadnik, Tijabara i u okolnim selima dijelili promo materijal i flajere, a organizirali su i edukativna predavanja.

Ovo udruženje  okupilo je veliki broj svojih vršnjačkih edukatora iz područja seksulanog i reproduktivnog zdravlja, ali i volontera mladih Roma i Romknja koji rade na terenu direktno sa korisnicima. Oni su u naseljima gde živi najveći broj  Roma  podijelili edukativni materijal, a naglasak je stavljen na razgovoru sa mladima – kaže Žikica Asković iz Ternipe-a.

U Pirotu je nedavno otvoren i Centar za učenje i rani razvoj dece i tamo je održana radionica.

Željeli smo da informiramo mlade Rome i Romkinje  kako da se zaštite od ove teške bolesti. Glavni naglasak je na prevenciji rizičnog seksualnog ponašanja u populaciji od 14 do 25 godina – kaže Asković

Na radionici mladi su najviše bili zainteresovani da razgovaraju o kontracepciji i njenoj pravilnoj upotrebi. Poslije održanog predavanja, učenicima su podijeljeni edukativni i promotivni materijali  i prezervativi.

Autor: M.M.K.
Izvor: Romski Portal Udar

🔥1