Kuće bez infrastrukture produžuju romsku stambenu agoniju

Romski aktivisti iz NVO sektora kao i lokalni političari u čijoj djelatnosti je i romska problematika suglasni su da strategijski pristup u rješavanju romske problematike mora biti izgradnja potpune infrastrukture. Zadnjeg destljeća milioni eura koji su uloženi u regiji za ovo područje uglavnom su bili usmjereni na pomoć obnovi urušenih romskih kuća kao i izgradnji novih stambenih jednica. Međutim, te jedinice nisu pratili prilazi kućama, riješeni kanalizacijski i drugi servisni priključci. To je uticalo da takva naselja i dalje ostaju izolirana, ispod elementarnih životnih standarda.

„Jedno bez drugog ne ide“, kaže nam Erol Ademov, službenik za stambeno zbrinjavanje u Štipu u Makedoniji. „Romska populacija živi na periferijama, u naseljima mimo bilo kakvih urbanističkih planova. Nije dovoljno samo usvojiti strategije pod pritiskom međunarodne zajednice. Moramo imati političku volju da se to riješi. Znači zaista iskrenost i želju, a toga često nedostaje“, kaže Ademov.

Albert Memeti, direktor NVO Romalitiko, također iz Makedonije, kaže da 30 posto Roma nema toalet u kući. „Država i općine moraju više da ulažu u infrastrukturu. Ne može se razdvajati“, rekao je Memeti.

Osman Balić iz YUROM centra iz Srbije kaže da je pitanje sigurnosti najvažnije pitanje svih građana, pa tako i Roma. „Sigurnost je ljudsko pravo. Jedno je legalizacija, a drugo je sigurno stanovanje. Ljudi su ugroženi. Curi kiša sa krova, dešavaju se požari, loša je higijena. To je sigurnost za građane“, rekao je Balić.

Redžo Seferović, predsjednik općinskog vijeća Zavidovića i romski aktivista ističe da su mnoge stvari oko stambenog zbrinjavanja ostale nedovršene. „Bilo je slučajeva da se obeća da će nešto biti završeno i nakon predaje ključeva, a to onda traje godinama. A bez toga životni uslovi postaju sve teži“, kaže nam Seferović.

U okviru projekta Roma Integration 2020 organizacije iz regije nastoje da u suradnji sa vlastima postignu učinkovitiju i funkcionalniju izgradnju na tzv. zapadnom Balkanu koja bi zaustavila dalju segregaciju Roma.

Autor: R.U.
Izvor: Romski Portal Udar

🔥0