Međimurski dječji vrtić “Cipelica”, posjetila delegacija iz međunarodne mreže podrške romskoj djeci

Cilj studijske posjete bio je upoznavanje s različitim oblicima integracije djece Roma u predškolski odgojno-obrazovni sustav

Područne objekte Dječjeg vrtića Cipelica-Pirgo i Zvjezdice, u ponedjeljak, 4. studenog posjetila je sedamnaesteročlana delegacija iz mreže REYN (eng. Romani Early Years Network)-Bugarska.

Riječ je o međunarodnoj mreži podrške romskoj djeci koja promiče pristup kvalitetnom razvoju i obrazovanju djece romske nacionalnosti, zagovara profesionalizam u službama koje se bave Romima kao i bolju zastupljenost Roma među profesionalcima, a njene aktivnosti u Hrvatskoj koordinira Pučko otvoreno učilište „Korak po korak“ iz Zagreba koje je i organiziralo posjet delegacije iz Bugarske našem vrtiću.

Cilj studijske posjete bio je upoznavanje s različitim oblicima integracije djece Roma u predškolski odgojno-obrazovni sustav. Delegaciju je dočekao stručni tim vrtića te voditeljice područnih objekata, Marijana Sabo i Ljiljana Golubar koje su im predstavile rad naše ustanove te ih informirale o programima i projektima koje provodimo, s naglaskom na one usmjerene prema romskoj populaciji. Također, članovi delegacije imali su prilike posjetiti skupine u područnim objektima Pirgo u Kuršancu i Zvjezdice u Šandorovcu te vidjeti načine i metode rada odgojiteljica, opremljenost prostora, broj djece u skupinama itd.

Po obilasku objekata, uslijedila je usporedba s praksom u Bugarskoj te diskusija o mogućnostima obuhvata većeg broja romske djece predškolskim odgojno-obrazovnim sustavom u obje zemlje, unaprjeđenju rada, problemu (ne)poznavanja jezika domicilnog stanovništva te ulozi lokalne zajednice.

Autor: E.M.
Izvor: emedjimurje

🔥1