Romske organizacije iz Srbije: Afirmativne mjere za upis romskih studenata koristi rodbina visokih funkcionera

“Do zloupotreba dolazi uglavnom zbog financijskih dobiti, ali i političkog i drugog dodvoravanja”

Zloupotrebe afirmativnih mjera prilikom upisa romskih studenata na fakultete dešavaju se zbog toga što kriteriji po kojima Nacionalni savjet romske nacionalne manjine izdaje preporuke za upis – nisu transparentni, a ne postoji ni nezavisna komisija koja bi se time bavila iako su romska studentska udruženja zahtijevala njeno osnivanje, kažu za Autonomiju članovi pojedinih romskih organizacija.

Oni dodaju da je to ostavljalo prostor bivšim, a i sadašnjim čelnicima romskog Nacionalnog savjeta da zadovoljavaju svoje političke, osobne i financijske interese izdavanjem preporuka za upis članovima porodica i rodbine stranačkih funkcionera koji nisu Romi. Sa druge strane, Nacionalni savjet odgovara da kandidati dobijaju preporuke za upis na osnovu njihovih „čvrstih veza“ sa romskom manjinom u Srbiji, a vodi se, između ostalog, računa i da li govore romski jezik.

Afirmativne mjere za upis studenata romske nacionalnosti sprovode se još od 2005. godine na osnovu Programa afirmativnih mjera Vlade Republike Srbije, a sa ciljem što većeg uključivanja Roma u visoko obrazovanje. Za osjetljive grupe namijenjena je kvota od dva posto na svakom fakultetu – jedan posto od ukupnog broja budžetskih mjesta za Rome, a jedan posto za osobe sa invaliditetom.

Romski kandidati, pored propisane dokumentacije, treba da prilože i izjavu da su pripadnici romske nacionalne manjine, kao i preporuku Nacionalnog savjeta Roma, što otvara prostor za brojne zloupotrebe.

U preporuci koji izdaje Nacionalni savet navodi se da se ona izdaje „na osnovu čvrstih veza kandidata sa romskom nacionalnom manjinom“, ali nije jasno na osnovu čega se utvrđuje ta veza, odnosno koji su kriteriji za dobijanje preporuke.

Nepoznati kriteriji po kojima se preporuke izdaju

Predsjednik Udruženja romskih studenata iz Novog Sada Nenad Vladisavljev smatra da je to glavni problem u sprječavanju zloupotreba afirmativnih mjera. On za Autonomiju kaže da je to udruženje zahtijevalo formiranje komisije koja bi procjenjivala kandidate, ali da Nacionalni savjet to nije uradio.

„Tražili smo da se formira posebna komisija koja bi radila po utvrđenom pravilniku i u čiji sastav bi, pored članova Nacionalnog savjeta, ušao i jedan predstavnik studenata Roma. Komisija je prema zahtjevu naše organizacije trebalo da sa svakim od prijavljenih studenata za afirmativne mjere obavi razgovor na osnovu kojeg će se dati mišljenje da li kandidat ima izražen osjećaj nacionalne pripadnosti i romsko porijeklo. Savjet nije uvažio ovaj zahtev i danas i dalje ne znamo po kojim kriterijima se preporuke studentima izdaju“, rekao je Vladisavljev.

On dodaje da su članovi studentske organizacije na čijem je čelu primjetili da studenti koji nisu Romi, otvoreno priznaju romskim studentima da su se upisali po afirmativnim mjerama. Osim priznanja, Vladisavljev kaže da se za neke kandidate osnovano sumnja da su zloupotrebili afirmativne mjere jer „ove studente niti neko od Roma zna iz sredina iz kojih dolaze, niti su dio romske studentske zajednice na univerzitetima na kojima studiraju“.

On kaže da i dalje smatra da je rješenje u obrazovanju komisije koja bi donosila odluke i u čiji rad bi bio uključen romski student, jer „studenti treba da budu uključeni u proces donošenja takvih odluka“.

Cijeli tekst pročitajte na izvoru.

Autor: Marija Grbić
Izvor: autonomija.info

🔥1