Romi u Crnoj Gori traže svoje mjesto u Parlamentu kroz stranku za koju će glasati zajednica

Zastupničke klupe u Crnoj Gori ne pamte romskog zastupnika. To je potvrdio i jedan od parlamentaraca sa najdužim zastupničkim stažom Miodrag Vuković.

Miodrag Vukovic (Foto: Luka Zeković/Vijesti)

“Ja da se sjećam, u Skupštini nikad nije bilo zastupnika iz romske populacije”, kaže Vuković, zastupnik vladajuće Demokratske partije socijalista (DPS) u više saziva crnogorske Skupštine.

Ne pamti se ni da je ikada formirana stranka sa romskim predznakom. Vuković smatra da je više socijalno pitanje nego politički problem to što populacija, koja čini najmanje 1,5 posto crnogorskog stanovništva, nema svog predstavnika u parlamentu.

“Za Crnu Goru je jako važno da poštuje ustavno određenje da je građanska država. Moramo biti svjesni da u svijetu nema stranaka sa nacionalnim predznakom, a davno je napuštena praksa organiziranja u tu vrstu političkih subjekata. Sve nacionalne i etničke zajednice treba da se uključuuju u rad građanskih stranaka sa kojima dijele programsku politiku”, kaže Vuković.

POLITIČKI OSVIJEŠTENI ROMI

Sa ovim stavom je, u određenoj mjeri, suglasan i izvršni direktor Romske organizacije mladih “Koračajte sa nama – Phiren amencaElvis Beriša.

Elvis Beriša (Foto: Luka Zeković/Vijesti)

Podsjeća na to da je za manjinske stranke smanjen cenzus za ulazak u Parlament, ali ocjenjuje da Romi u Crnoj Gori nemaju svog predstavnika iz jednog razloga: još nema adekvatnog predstavnika koji bi mogao da zastupa interese zajednice u domu gdje se kroji sudbina, između ostalog, i romskog naroda.
Ističe i da je bilo inicijativa da se smanji cenzus za ulazak u Skupštinu manjinskih naroda i zajednica smanji, ali ocjenjuje da je to “pogrešan potez”.

Smatra da samo mladi, politički osviješteni Romi, mogu da mijenjaju stvari u ime romske zajednice, a da će sve ostale opcije “dovesti samo u još goru poziciju romski narod u Crnoj Gori, a nastaviti će se sa još većom manipulacijom”.

“S obzirom na to da organizacija koju predstavljam okuplja mlade intelektualce iz romske zajednice, primjećujem da je stav obrazovanih Roma taj da se traži edukacija Roma o političkoj participaciji i njihovo osnaživanje da budu politički aktivni, a ne da im se daje mogućnost da imaju jednog zastupnika kojeg opet neće izabrati romska zajednica, već će ta osoba biti postavljena u cilju zastupanja političkih interesa drugih stranaka koje su na vlasti. Ukoliko imamo osnažene Rome koji su spremni da budu politički aktivni i djeluju kroz političku stranku, onda možemo polagati nade da će romska zajednica imati pravog predstavnika koji nije podložan manipuliranju i koji će zastupati interes zajednice”, poručuje Beriša.

Cijeli tekst pročitajte ovdje.

Autor: Tina Popović
Izvor: Romski Portal Udar

🔥0