Mađarski sud potvrdio: segregirana romska djeca dobit će novčanu odštetu. No je li ona dovoljna?

Iako po mađarskom zakonu obvezna da pohađaju školu u dobi od 6 do 16 godina, sva djeca u Mađarskoj nemaju jednake prilike kada je obrazovanje u pitanju. Kao što je već dugo poznato mađarskoj, ali i široj europskoj javnosti, romska djeca u Mađarskoj godinama su žrtve sustavne diskriminacije koja se manifestira, između ostalog, kontinuiranom segregacijom u školama.

Iako čine najveću etničku manjinu u Europi i samoj Mađarskoj u kojoj – kako izvještava MinorityRight.org – između 250,000 i 800,000 Roma čine 5-10% ukupne populacije, mađarski Romi žrtve su ekstremnog siromaštva, neadekvatnih uvjeta stanovanja, lošeg zdravlja i ograničenog pristupa socijalnim servisima. Ionako loši uvjeti života unutar romskih zajednica diljem Mađarske značajno su pogoršani sustavnim neuspjehom obrazovnog sistema, u kojem 16% romske djece ne završava osnovnu, a 63% srednju školu. Usporedbe radi, u općoj populaciji, 1% djece ne završava osnovnu, a 3% srednju školu. Odakle tolike razlike postaje jasnije kada uzmemo u obzir visoki broj potpuno segregiranih škola koje pohađaju romska djeca. Otprilike 61% romske djece pohađa škole u kojima su svi ili većina učenika Romi.

Segregacija u mađarskim školama odvija se na različite načine, bilo unutar jedinstvene školske ustanove gdje su romska djeca od ostale razdvojena različitim učionicama ili katovima, ili tako što se čitave škole namjenjuju isključivo Romima ili općoj populaciji. Romska djeca koja se ne obrazuju u odvojenim učionicama državnih škola, odvajana su u škole pod upravom Crkve, odnosno zasebne škole u getoiziranim naseljima ili su smještena u škole za djecu s posebnim potrebama u koje se upućuju zbog jezičnih i kulturnih barijera, a ne na temelju evaluacije njihovih sposobnosti.

Uvjeti obrazovanja uvijek su lošiji u dijelovima škola ili školama namijenjenim romskoj djeci, uključujući sanitarne uvjete, sadržaje i kvalitetu nastave, a posljedice koje ovakva praksa ostavlja na romsku djecu dalekosežne su te romskoj djeci uskraćuju jednake prilike u daljnjem životu.

Cijeli tekst pročitajte ovdje.

Autor: Franka de Syo
Izvor: Phralipen

🔥1