Srbija: Legalizacija romskih naselja u Nišu nije moguća

Ni jedno od četiri romska naselja u Nišu nema plan detalje regulacije jer je većina kuća izgrađena na državnom zemljištu zbog čega je legalizacija tamošnjih objekata gotovo nemoguća.

Grad Niš i romska zajednica trebali bi više da budu angažirani na rješavanju ovog problema odnosno u donošenje odluka prilikom izgradnje novih objekata ili raseljavanja Roma, zaključak je okruglog stola “Stanovanje Roma”, održanog u Media centru.

Izvor: Belle Amie Portal

🔥3